DIALOGY O ARCHITEKTUŘE: úkolem města je vytvářet podmínky pro kvalitní projekty

# architekt, architektonické večery, architektura, developer, dialogy, dialogy o architektuře, diskuse, přednáška, současná architektura

Vloženo20. 05. 2016

Text Petr Klíma, Šárka Lorencová

Ve středu 4. května 2016 uspořádal spolek Pěstuj prostor v kavárně kreativní zóny DEPO2015 první přednášku a diskusi z jarního cyklu DIALOGY O ARCHITEKTUŘE. Akce s podtitulem architekt : developer byla prvním ze čtyř večerů, koncipovaných jako symbolický dialog dvou postojů, pólů či profesí, reprezentovaných dvěma osobnostmi ze světa architektury a příbuzných disciplín. Jak se během pořadu potvrdilo, profese architekta i developera mají v rozvoji měst svoji nezastupitelnou roli. Zásadní je však i úloha města a veřejného sektoru vůbec – zejména při plánování měst a nastavování podmínek pro výstavbu.

Fotoreport z průběhu večera

Jako první z hostů vystoupil architekt Jiří Zábran, zakladatel studia Zábran Nová architekti. Ve své prezentaci představil projekty a realizace z posledních několika let, a to včetně několika developerských projektů. Pro všechny je charakteristický citlivý přístup k místu a zároveň uvážlivé nakládání s prostředky investora. U developerských projektů Zábran zdůraznil důležitost prvního kroku – parcelace pozemků. V této fázi má architekt možnost pozitivně ovlivnit budoucí podobu daného území, například stanovit „městotvorný“ poměr veřejných a soukromých ploch. Musí však o své ideji přesvědčit developera, který sleduje především své ekonomické zájmy – veřejný prostor si majitelé domů a bytů (přímo) nekupují. S předkládaným konceptem se podle Zábrana často nedokáží ztotožnit ani plzeňští drobní investoři. Pro koupi se rozhodnou teprve ve chvíli, kdy se seznámí s výsledkem ve formě vzorového domu. Tak tomu alespoň bylo v případě malého souboru řadových domů ve Zruči u Plzně. Závěrem architekt upozornil na nutnost dobré (spolu)práce města, které by mělo jít příkladem, podporovat kvalitní projekty a vytvářet pro ně podmínky. A také – coby developer svého druhu – by mělo realizovat kvalitní sociální bydlení, které bude vzorem co do kvality okolního veřejného prostoru i staveb samotných. Pak i kupci nemovitostí budou po soukromých developerech vyžadovat vyšší standard bydlení.

Jako druhý se slova ujal Patrik Novák, zástupce developerské společnosti BC Real a vzděláním rovněž architekt. Ve stručnosti představil vývoj vlastní profesní kariéry ve dvojjediné roli architekta a developera včetně poměru kreativní tvorby vůči manažerským povinnostem. Naznačil přitom, do jaké míry developerská činnost odpovídá, resp. podléhá požadavkům trhu. Nutnost pružné reakce na vývoj trhu a přání zákazníků ilustroval na návrhu a realizaci polyfunkčního domu na Klatovské třídě. Novák s kolegy zde dospěli k poznání, že je třeba dát v budově větší prostor vybavenosti a také dbát na kvalitu parteru. Developer pak přiblížil i aktuální projekt bytového domu pro revitalizované území Světovaru.

Developer Miroslav Wuchterle působení své společnosti STAWO Přeštice představil na připravovaném komplexu luxusních rodinných domů v Plzni-Radčicích. Zdůraznil, že nestandardní prostorová, konstrukční či materiálová řešení znamenají pro developera finanční zátěž, která se pak promítne i do ceny nemovitosti. Poukázal také na podmínky, kterými město zpravidla podmiňuje souhlas s novou výstavbou, a z toho plynoucí komplikace při přípravě projektu a jednání mj. s městskými úřady. Ze závěrečné diskuse všech hostů s diváky pak vyplynulo, že hlavním iniciátorem změn k lepšímu by mělo být právě město. Vystupující se také shodli, že úřední procesy v Česku prodlužují a prodražují výstavbu a že vzniklé komplikace (dané někdy i nepředvídatelností politických rozhodnutí) často poznamenávají i ty nejlepší úmysly..

——————————

Letošní cyklus architektonických přednášek a diskusí spolku Pěstuj prostor je věnován současné architektuře. Sérii připravili plzeňští architekti Petr Klíma a Šárka Lorencová ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor.

Cyklus je pořádán spolkem Pěstuj prostor za podpory Plzně 2015Ministerstva kultury ČR a města Plzně.