DIALOGY O ARCHITEKTUŘE: cyklus přednášek a diskusí představí teoretický i praktický aspekt současné architektury

# architektura, Brychta, dialogy o architektuře, diskuse, Jirkalová, praktik, přednáška, Projektil, současná architektura, teoretik, veřejný prostor

Vloženo24. 05. 2016

Text Šárka Lorencová, Petr Klíma

První červnový den se v kavárně kreativní zóny DEPO2015 uskuteční již třetí přednáška a diskuse z jarního cyklu Dialogy o architektuře. V tradičním čase od 18:30 hod. se představí teoretička a publicistka Karolina Jirkalová a architekt a pedagog Roman Brychta.

Datum: 1. 6. 2016
Čas: 18:30 hod.
Místo: kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, Plzeň – kavárna

————————

Hosté večera:

Karolina Jirkalová – teoretička, publicistka, redaktorka magazínu Art+Antiques

Roman Brychta – spoluzakladatel a partner ateliéru Projektil architekti a vedoucí ateliéru Architektura IV na UMPRUM v Praze

————————

Událost na Facebooku

————————

Jak zprostředkovávat myšlenky architekta veřejnosti? Jak podpořit veřejnou diskusi o vystavěném prostředí? Jakou formu má mít komunikace architektů s veřejností? Měli by se prezentaci architektury věnovat především sami architekti, nebo jiní odborníci? Jak chutná denní chléb „praktiků“ české architektury?

Jako první z obou hostů se těmito otázkami bude zabývat teoretička a publicistka Karolina Jirkalová, která českou architekturu dlouhodobě sleduje i jako redaktorka magazínu Art+Antiques. Úvod jejího vystoupení bude patřit krátkému představení vlastní práce: Jak se jako vystudovaná bohemistka dostala k psaní o architektuře? S jakými kritérii přistupuje k reflexi architektury? A proč je u nás kritika architektury okrajovým žánrem? Společným tématem jejího dialogu s architektem Romanem Brychtou bude veřejný, resp. společný, sdílený prostor. A to v nejširším slova smyslu – tedy nikoli pouze prostor materiální, fyzický, ale také prostor mentální, prostředí pro výměnu myšlenek. S tím úzce souvisí ochota a schopnost (nejen) architektů vést dialog, argumentovat, kritiku psát i ji přijímat, a především se angažovat ve veřejných otázkách. Jirkalová se dotkne také spolupráce, ale i vzájemného napětí mezi teoretiky/kritiky architektury a praktikujícími architekty.

Jako praktikující architekt s akademickým přesahem do dialogu vstoupí Roman Brychta, zakládající člen studia Projektil architekti a od roku 2011 vedoucí ateliéru Architektura IV na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Architektonická kancelář Projektil tvoří úspornou, vstřícnou a svěží architekturu znalou tradice, inovativní typologie a technologie. Razí spojení současného umění, designu, architektury a krajiny a ke spolupráci zve zkušené i mladé perspektivní tvůrce. Pro Romana Brychtu je architektura především starost o místo, ve kterém žijeme. Zkraje své prezentace představí realizace knihoven a zdůrazní přitom, že i tyto budovy jsou součástí veřejného prostoru (také on definuje veřejný prostor jako prostor společný). Podle Brychty by v tuzemském poměrně uzavřeném prostředí měl architekt nejen navrhnout takovou stavbu jako kvalitní dům, ale „celostním“ pojetím společných prostorů vnějších a vnitřních iniciovat změnu chování lidí, a tím i celé společnosti. Po jeho vystoupení budou moci do dialogu s ním i Karolinou Jirkalovou vstoupit návštěvníci přednášky.

Vstupné na akci je 40,- Kč. Poslední přednáška a diskuse z cyklu DIALOGY O ARCHITEKTUŘE s názvem doma : venku se bude konat ve středu 15. 6. 2016 od 18:30 hod. v kavárně DEPO2015 v Plzni.

————————

Sérií čtyř večerů chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o současnou architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravují plzeňští architekti Petr Klíma a Šárka Lorencová ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor a za podpory Plzně 2015, o. p. s., Ministerstva kultury ČR a města Plzně.

————————

Titulní foto: Andrea Thiel Lhotáková