DIALOGY O ARCHITEKTUŘE: je třeba dělat dobrou architekturu, ale také se angažovat v dění kolem sebe

# architektura, Chybík, Cukrovarská, DEPO2015, dialogy, dialogy o architektuře, diskuse, junior, matador, Milán, současná architektura, Světovar, Zima

Vloženo28. 05. 2016

Text Petr Klíma, Šárka Lorencová

Podtitul junior : matador nesla druhá přednáška a diskuse z cyklu Dialogy o architektuře, která se péčí spolku Pěstuj prostor uskutečnila ve středu 18. května 2016 v kavárně kreativní zóny DEPO2015. Během večera se představily dvě významné osobnosti současné české architektury – Ondřej Chybík a Jaroslav Zima. Oba architekti nastínili svůj profesní vývoj a přiblížili genezi i výslednou podobu několika svých klíčových projektů. Navzdory generačnímu rozdílu a odlišné výchozí situaci, v níž se nacházeli na začátku profesní dráhy, oba tvůrce pojí úsilí o vytvoření kvalitního vystavěného prostředí.

Fotoreport z průběhu večera

Při prezentaci dostal přednost výjimečně mladší z architektů, třicetiletý „junior“ Ondřej Chybík, který společně se svým generačním souputníkem Michalem Krištofem založil v roce 2010 kancelář CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS, která dnes čítá více než 20 členů. Ondřej Chybík si první důležité zkušenosti přivezl ze studia v zahraničí, zejména z postgraduálního pobytu na ETH Curych ve Švýcarsku. Tam se intenzivně věnoval studiu fungování planety a analýze vrstvy, kterou člověk svou činností na Zemi vytváří, tzv. antroposféry. Takto poučen se pak spolu se spolužáky věnoval návrhům do několika světových metropolí. Zmíněnou zkušenost si přenesl i do své architektonické praxe. Škála projektů, kterými se Chybíkova a Krištofova kancelář zaobírá, je velmi široká – jde o projekty jednotlivých domů, urbanistické studie i intervence do veřejného prostoru. Právě těmi se Chybík a spol. zabývali v domovském Brně, když navrhli soustavu prvků do veřejného prostoru, kterými ve spolupráci s radnicí řeší sociální problémy města. I po realizaci a následné demontáži českého pavilonu na výstavě EXPO2015 v Miláně, jehož návrhem studio Chybik+Kristof vstoupilo do širokého povědomí, trvá zájem obou architektů o modulární architekturu. Její přednosti (snadná realizovatelnost či variabilita) nejsou podle nich ještě zdaleka vyčerpané a dají se využít různých místech.

Ondřej Chybík ve své prezentaci představil i návrh budovy vinařství Lahofer, v němž jsou rozvíjeny archetypální formy. „Modulem“ budoucí stavby je vzdálenost mezi řádky vinných keřů. I díky tomu budova poskytuje mimořádné výhledy do vinice. Právě tento návrh dobře ilustruje snahu obou mladých architektů nalézt vhodné řešení pomocí zkoumání různorodých možností a výhod dílčích elementů jednotlivých forem. V současné sobě v ateliéru pracují na rekonstrukci vily v Olomouci či na návrhu showroomu pro výrobce nábytku. Také v tomto případě se projevila tvůrčí invence Chybíka a Krištofa – jako nejlevnější řešení fasády posloužil obklad z výrobků firmy, plastových sedáků židlí.

Role matadora se následně zhostil o generaci starší architekt Jaroslav Zima, zakládající člen a partner studia D3A. Zkraje svého příspěvku představil pražskou čtvrť Smíchov, jejíž část kolem Anděla se v devadesátých letech minulého století nově formovala právě na základě návrhu studia D3A. V projektu Smíchova i v jiných urbanistických návrzích Zima s kolegy dodržují základní typologii a stavební prvky města: dům, ulici, blok, náměstí, řeku, most, nábřeží ad. Zásadní je pro ně veřejný prostor a měřítko budov. Pokud nová výstavba nerespektuje měřítko a charakter širšího území (jak se tomu stalo například v případě nového Karlína), základní hodnoty města se podle Zimy vytrácejí. Mezi ně patří různorodost funkcí a kvalitní veřejný prostor. Obou těchto věcí se u Smíchova podařilo dosáhnout – architekti přesvědčili investora, aby namísto výstavby homogenních bloků stavěl postupně jednotlivé domy a také část území koncipoval jako veřejný prostor, který napomůže vytvořit z celé oblasti atraktivní území. Jaroslav Zima společně s dalším zakládajícím členem studia Tomášem Prouzou zpracoval i podrobnou urbanisticko-architektonickou studii plzeňského Světovaru a také území kolem Cukrovarské ulice. V obou projektech uplatnil výše uvedené principy (zejména postupnou zástavbu), a to při respektu vůči původním a často cenným objektům. Zatímco transformace okolí Cukrovarské ulice není zcela aktuální, na Světovaru by se první nové objekty měly začít stavět nejpozději v příštím roce.

Další přednáška a diskuse z cyklu DIALOGY O ARCHITEKTUŘE s názvem teoretik: praktik se bude konat ve středu 1. 6. 2016 od 18:30 hod. v kavárně DEPO2015 v Plzni.

——————————

Letošní cyklus architektonických přednášek a diskusí spolku Pěstuj prostor je věnován současné architektuře. Sérii připravují plzeňští architekti Petr Klíma a Šárka Lorencová ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor.

Cyklus je pořádán spolkem Pěstuj prostor za podpory Plzně 2015Ministerstva kultury ČR a města Plzně.A