Den architektury přiblíží „zeleno-modrou“ infrastrukturu Plzně a možnosti adaptace měst na změnu klimatu

# archiektonická procházka, den architektury, den architektury 2020, diskuse, filmová projekce, Plzeň zelená a modrá, prohlídka budovy, sdílená kola, workshop pro děti, zelenomodrá infrastruktura

Vloženo21. 09. 2020

Text Správce systému

Na začátku října proběhne jubilejní desátý ročník populárního festivalu Den architektury, který se koná u příležitosti oslav Světového dne architektury. V souvislosti se stále častěji diskutovaným přehříváním měst a potřebou lépe hospodařit se srážkovými vodami se se tentokrát zaměří především na zeleno-modrou infrastrukturu a adaptaci měst na změnu klimatu. Součástí nabitého čtyřdenního programu budou komentované procházky a prohlídky vedené architekty, přírodovědci a dalšími odborníky. Chybět nebude ani filmová projekce pořádaná ve spolupráci s festivalem Jeden svět, přednáška se zahraničními hosty, prezentace zástupců Útvarů koncepce a rozvoje a architektonické workshopy pro děti a rodiče.

Program může být  s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci upraven, aktuální informace sledujte zde a ve facebookové události.

Aktualizace 1. 10.: Páteční, sobotní a nedělní program proběhne beze změny, středeční program se ruší (a pravděpodobně přesunuje na jaro 2021).

————————

Programový leták ke stažení. 

Facebooková událost.

————————

„Nejpočetněji budou v programu zastoupeny komentované procházky na místa Plzeňanům notoricky známá, ale také téměř utajená. Minulost i současnost zelených prostranství v centru města přiblíží návštěvníkům architekt Marek Marovič a Irena Tolarová ze Správy veřejného statku města, zelená zákoutí Jižního předměstí pak prozkoumají s architektem a historikem architektury Petrem Klímou. „Městskou divočinou“ na Borech je provede známý botanik Jiří Sádlo,“ zve organizátor akce Petr Klíma ze spolku Pěstuj prostor. „Dobrý příkladem práce s prvky zeleno-modré infrastruktury je Lochotínský park, ze kterého dojdeme až na zelené střechy Fakultní nemocnice Plzeň. Zavítáme také k Boleveckému rybníku, kde hydrobiolog Jindřich Duras a botanička Zdeňka Chocholoušková objasní nejen problematiku úbytku vody v „plzeňském moři“. Poslední z procházek s Petrem Klímou a architektem Alešem Kubalíkem zamíří od Malostranského mostu k budoucím Malostranským jezírkům, dodává.

Tradiční součástí Dne architektury jsou i komentované prohlídky budov. Tentokrát se návštěvníci mohou těšit na návštěvu hydroelektrárny Plzeňských městských dopravních podniků, Korandova sboru a především prvního českého paneláku se zelenou střechou.

Nebude chybět ani inspirace ze zahraničí v podobě přednášky. „Krajinářský architekt Martin Vysoze švédské společnosti Edge se podělí o své zkušenosti se zlepšováním podmínek pro zdravý růst vegetace a s hospodařením s dešťovou vodou v několika zemích světa. Geoekolog Michael Richter z Hamburské univerzity představí přístup Hamburku k rozvoji a podpoře zelených střech a fasád. Majitel firmy Brens Europe Jan Eisenreich pak pohovoří o testování ‚‚zelené tramvajové tratě“ v Ostravě i o dalších možnostech využití recyklovaných umělých textilií coby součásti zeleno-modré infrastruktury,“ vyjmenovává Silvie Hašlová, spoluorganizátorka akce. Přednáška proběhne v sobotu 3. října od 18 hod Západočeská galerie v Plzni (výstavní síň Masné krámy) v Pražské 18.

Ve spolupráci s festivalem dokumentárních filmů proběhne projekce filmu Vylidněno, který se zabývá (ne)dostupností bydlení. Neméně podnětná bude následující debata se sociální pracovnicí organizace Člověk v tísni Jitkou Kylišovou a architektkou ze spolku Architekti bez hranic Karolínou Kripnerovou.

Na své si přijdou i děti, pro které jsou připraveny dva workshopy. Na prvním z nich si s iniciativou „Architektura pro děti aneb Město letí“ navrhnou úpravu Americké třídy jako ulice lemované budovami se zelenými střechami, využitím dešťové vody a dalšími přírodě blízkými opatřeními, které z ní udělají skvělé místo pro život. ZRUŠENO: Na druhém si s „Architekty ve škole“ kreativně zodpoví otázku “Co chci dělat u řek a co pro to potřebuji?

ZRUŠENO: Na plzeňské řeky, jejich potenciál a budoucnost se zaměří i ostatní body středečního programu. Na co se v budoucnu u řeky můžeme těšit, představí zástupci plzeňského Útvaru koncepce a rozvoje v návrhu úprav břehů Radbuzy. K následné diskuzi o budoucnosti plzeňských řek se připojí architekti Jan Toman, předseda Komise pro koncepci a rozvoj města, a Marek Sivák, předseda spolku Pěstuj prostor. Proběhne také symbolické stěhování laviček vyrobených dobrovolníky a opečovávaných spolkem Pěstuj prostor, které už pět let slouží k posezení u Radbuzy. Městský obvod Plzeň 3 nemá o jejich další setrvání na ‚‚svém“ břehu zájem. Naopak rád je občanům nabídne Městský obvod Plzeň 2 – Slovany, a to na protějším břehu řeky.

Mezi jednotlivými místy se mohou návštěvníci přesouvat po vlastní ose, pro dopravu mezi několika vybranými lokalitami pak bude zdarma k dispozici i historický autobus Plzeňských městských dopravních podniků. Během soboty 3. 10. a neděle 4. 10. bude možné zdarma využít sdílená kola kolemplzne.cz. Všem stávajícím i nově registrovaným uživatelům kolemplzne.cz bude v těchto dnech k dispozici speciální bezplatný tarif.

Kapacita akcí je s ohledem na nynější epidemiologickou situaci omezena, na akce ve vnitřních prostorách je třeba se přihlásit předem prostřednictvím goout.cz. Festival je připravován v plném rozsahu a v souladu s mimořádnými a ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. V případě změny nařízení nepředpokládáme zrušení festivalu, ale mohou být zavedeny plošné rezervace a kapacitní omezení akcí.

 

 

U příležitosti Světového dne architektury pořádá Pěstuj prostor, z. s., ve spolupráci s Kruh, z. s. a a s podporou města Plzně, Ministerstva kultury ČR, Nadačního fondu Zelený poklad a Fondu životního prostředí města Plzně.

Program Dne architektury je zdarma. 

Kompletní program akcí v celé ČR najdete na www.denarchitektury.cz.

————————————–
Přednáškový cyklus připravuje spolek Pěstuj prostor, z. s. za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Nadačního fondu Zelený poklad a Státního fondu kultury. Chce jím podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města.