Třicet let po roce 1989 se Den architektury 2019 ohlédne za architekturou pozdních 80. a raných 90. let

# 30 let, architektonická procházka, architektura, architektura 80. let, architektura 90. let, den architektury, den architektury 2019, diskuse, filmová projekce, po sametu, postmoderní architektura, prohlídka budovy, sdílená kola, vizuální smog, workshop pro děti

Vloženo27. 09. 2019

Text Petr Klíma

První říjnový víkend se již podeváté uskuteční populární Den architektury, který se koná u příležitosti oslav Světového dne architektury. Program letošního ročníku festivalu se váže k 30. výročí událostí roku 1989, které odstartovaly systémovou transformaci společnosti. Několik architektonických procházek a prohlídek, stejně jako přednáška, projekce dokumentů o architektuře s návaznou diskusí i workshop pro děti a rodiče umožní veřejnosti nově objevit urbanistické i architektonické kvality staveb z exponovaného období závěru 80. a první poloviny 90. let 20. století a poznat důsledky společenských změn v prostředí města. V programu nebude chybět ani komentovaná procházka, pořádaná ve spolupráci se spřátelenou iniciativou Vizuální smog v Plzni, který se zaměří na obsah i formu výkladních skříní v předmětném období.

————————

Programový leták ke stažení

————————

Program Dne architektury zahájí ve středu 2. října v 18 hodin – ještě před hlavní víkendovou částí – projekce vybraných rozhovorů historiků a teoretiků české architektury v čele s Rostislavem Šváchou s Josefem Pleskotem a dalšími tvůrci o architektuře 80. let 20. století v Československu. Po projekci připravené kulturním družstvem Cosa bude následovat diskuze s historičkou architektury Michaelou Janečkovou. Akce, která se odehraje v budově ČSOB na Americké třídě 60, bude podobně jako další program Dne architektury určena široké veřejnosti a přístupná zdarma.

Festivalový víkend započne v sobotu 5. října v 10 hodin před obvodní knihovnou Vinice v Hodonínské 55 urbanisticko-architektonickou procházkou po Vinicích (a Sylvánu) s architektem Markem Marovičem a sociologem Petrem Matouškem. Trasa provede účastníky posledním centrálně naplánovaným a státem investovaným obytným souborem v Plzni, dokončeným až v první polovině 90. let minulého století. Obsáhne rovněž část navazující rezidenční zóny Sylván, ilustrující polistopadovou proměnu konceptů obytné zástavby.

Týž den ve 14 hodin pak před Domem látek ve Františkánské 8 odstartuje procházka Po stopách výkladní skříně –, uspořádaná ve spolupráci se spřátelenou platformou Vizuální smog v Plzni. Aranžérka Alena Koldovská, činná v oboru více než 45 let, upozorní účastníky na výkladní skříně obchodů, které byly pro svoji formu obdivovány již po vzniku Československa a ani před rokem 1989 – navzdory často bizarnímu propagandistickému aranžmá – neztratily nic ze svého kouzla.

Na 90minutovou procházku, ukončenou na nároží Americké třídy a Denisova nábřeží, v 15:30 hodin plynule naváže „Requiem za Dům kultury“. Připomínková obhlídka místa s architektem a historikem architektury Petrem Klímou zahrne komentář k návrhu, realizaci i významu jedné z nejvýraznějších staveb širšího centra města, jejíž existence sotva přesáhla čtvrtinu století.

Posledním bodem sobotního programu se od 16:30 hodin stane již tradiční dílna pro děti i rodiče v režii platformy Architektura pro děti aneb Město letí. Přibližně dvouhodinový workshop s názvem Stěhování na předměstí. Navrhni si vlastní bydlení! se odehraje v malém sálu Moving Station v Koperníkově 56.

Dopoledne v neděli 6. října od 10 hodin nabídne komentovanou prohlídku dvou význačných postmoderních bankovních budov – České národní banky a protější České spořitelny – s architektem a historikem architektury Petrem Klímou. Výchozím bodem bude prostranství před ČNB v Husově 10.

Podobně je koncipován i odpolední program s názvem Architektura v univerzitních službách. Designérka Kateřina Klímová od 14 hodin provede veřejnost budovami Fakulty strojní ZČU a rektorátu ZČU a svůj výklad doplní o komentář ke genezi celého areálu. Prohlídka začíná před objektem Fakulty strojní v Univerzitní 22.

Podobně jako v loňském roce se do Dne architektury zapojila i iniciativa kolemplzne.cz. K přesunu od zastávky tramvaje č. 4, resp. č. 3 na náměstí Míru do areálu ZČU budou moci příznivci městské cyklistiky od 13:30 hodin zdarma využít sdílená kola, a to buď po předchozí registraci na kolemplzne.cz, nebo po registraci na místě. Zároveň všem existujícím uživatelům kolemplzne.cz bude v neděli 6. října 2019 k dispozici zvláštní tarif, který jim umožní se zdarma pohybovat mezi navštívenými objekty.

Program letošního ročníku Dne architektury uzavře v 15:30 hodin přednáška architektky a historičky architektury Evy Bortelové. Ta se v příspěvku nazvaném Podnikatelské baroko: česká rezidenční architektura po roce 1989 pokusí zachytit odraz přelomových okamžiků a transformace české ekonomiky v české rezidenční architektuře. Přednáška se uskuteční ve spolupráci s týmem Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU v budově Fakulty strojní.

Program Dne architektury je zdarma. Pro účast není nutné se registrovat.

Informace jsou k dispozici rovněž ve facebookové události.

Celorepublikový festival se koná u příležitosti Světového dne architektury. Na republikové úrovni je zaštítěn spolkem Kruh, v Plzni je Den architektury pořádán spolkem Pěstuj prostor s podporou města Plzně a Ministerstva kultury ČR.