Den architektury 2015 v Plzni aneb zažij modernu jinak!

# architektonická procházka, architektura, den architektury 2015, komentované prohlídky, moderní architektura, Plzeňský architektonický manuál (PAM)

Vloženo24. 09. 2015

Text Petr Klíma, Karolína Plášková

První říjnový víkend se Plzeň opět zapojí do každoročního festivalu Den architektury, který se koná u příležitosti oslav Světového dne architektury. V návaznosti na minulý ročník festivalu a na projekt Plzeňský architektonický manuál (PAM) nabídne komentované prohlídky interiérů staveb – tentokrát špičkových funkcionalistických realizací ze 30. let, které jsou součástí PAM (pam.plzne.cz). Prohlídky běžně nepřístupných či obtížně dostupných prostorů budou doplněny čtením o plzeňské architektuře a pestrým doprovodným programem. Hlavní část programu, která se uskuteční již v pátek 2. října, doplní v sobotu 3. října architektonická procházka. Společným jmenovatelem letošního festivalu je snaha upozornit na význam a kvality moderní architektury, která v Plzni v první polovině 20. století sice nesehrála tak zásadní roli jako ve Zlíně či Hradci Králové, její étos pokroku a transformace je však ve městě dodnes patrný.

————————

Programový leták ke stažení

————————

Těžištěm pátečního programu budou zmíněné komentované prohlídky šesti modernistických staveb v centru města – například objektu bývalé Hasičské vzájemné pojišťovny na Americké třídě, budovy policejního ředitelství na Anglickém nábřeží či někdejšího bytu manželů Krausových (tzv. Loosova interiéru). Prohlídky, které potrvají přibližně 35 minut, budou uvedeny několikaminutovým čtením dobových textů o architektuře – o Adolfu Loosovi a jeho „ubohém boháči“, o mizející Plzni i nové výstavbě nebo o úpadku města a boji za novou Plzeň. Slova se ujmou významné osobnosti plzeňské kulturní sféry v čele s 1. náměstkem primátora Martinem Baxou a ředitelem Plzně 2015 Jiřím Suchánkem. Po prohlídce budou průvodci zpravidla k dispozici pro případné doplňující otázky. Čtení s navazujícími prohlídkami budou začínat vždy v celou hodinu tak, aby bylo možné absolvovat všech šest prohlídek po sobě. Součástí doprovodného programu bude taneční performance, produkce hudebně-zvukové kompozice, filmová projekce a afterparty s DJ a VJs. Hned dva body programu budou určeny dětem.

Komentované prohlídky zahájíme v 16:00 hodin v činžovním domě s pasáží U Františkánů. Funkcionalistickou budovou s puristicky strohou fasádou z let 1937–1938 provede architekt Marek Marovič, který ji důvěrně zná jako její dlouholetý obyvatel. V pasáži pak v 16:45 odstartuje architektonická procházka pro děti. Architektka a fotografka Zuzana Zbořilová a výtvarná lektorka Aleška Čeňková děti dovedou na náměstí Republiky a poutavým a hravým způsobem jim představí dům u Dvou klíčů a dům Weinerových. Tím dětský program neskončí – v 17:45 pak opět v pasáži začne workshop pro děti s názvem Věže 2015 s pražským architektem Kamilem Štajglem. „Děti mají za úkol nakreslit svou vysněnou věž a pak ji postavit. Stavíme ze starých plecháčků, konviček a dóz. Děti se v této hře učí základním principům statiky. Někdo chce postavit věž nejvyšší, jiný zase nejdivnější a pak je samozřejmě spousta těch, kteří si jen hrají,” přibližuje náplň workshopu Kamil Štajgl. Nabitý program na tomto místě v 19:45 zakončí performerka Kateřina Bednářová, která „rozhýbe“ prostor taneční improvizací, inspirována architektonickými tvary, materiály, světlem a stínem.

V 17:00 hodin proběhne prohlídka objektu nepřístupného již delší dobu – někdejší budovy Hasičské vzájemné pojišťovny na nároží Americké třídy a Prokopovy ulice, postavené v roce 1939 v duchu pozdního funkcionalismu. Sedmipatrová stavba s pásovými okny měla prezentovat solidnost a pokrokovost ústavu. Po znárodnění zde v době totality sídlil krajský výbor KSČ, po revoluci objekt využívala Fakulta právnická ZČU. Od roku 2005 je však dům na prominentní adrese prázdný a jeho budoucnost zůstává nejasná.

Mezi vybranými realizacemi nemůže chybět ani realizace Adolfa Loose – v 18:00 hodin se otevřou dveře někdejšího bytu Willyho a Gertrudy Krausových v Bendově ulici (1930–1931). Po krátkém čtení a komentované prohlídce předvede v 18:45 architekt a hudebník Ivan Palacký zvukovou kompozici odkazující k životu a dílu slavného architekta.

Další prohlídka s prologem s dobovými texty o plzeňské architektuře proběhne od 19:00 hodin v někdejší budově policejního ředitelství na Anglickém nábřeží, nejrozsáhlejší funkcionalistické stavbě meziválečné éry v Plzni (1936–1939). Autory projektu tzv. Gestapa jsou František Čermák, Gustav Paul a Václav Neckář. V objektu policie sídlí dodnes, procházka tak nabídne zájemcům návštěvu dalších běžně nepřístupných prostorů.

Na Anglickém nábřeží se nachází i další vybraná stavba, resp. jejich soubor – sborový dům a modlitebna Korandova sboru (1935–1936), které budou přístupné od 20:00 hodin. Po čtení o architektuře a následné prohlídce se zde bude od 20:45 promítat němý film německého režiséra Waltera Ruttmana Berlín, symfonie velkoměsta z roku 1927. „Černobílá dokumentární symfonie zachycující pulzující rytmus Berlína – jeho ulic, strojů a obyvatel – je dodnes ukázkovým příkladem tzv. průřezového filmu, který měl v následujících desetiletích mnoho následovníků.“ (zdroj: csfd.cz)

Poslední komentovaná prohlídka uvedená architektonickou četbou proběhne v 21:00 hodin v domě zvaném U Dvou klíčů na náměstí Republiky. Z terasy v pátém patře budovy, kterou pro svou choť Růženu vystavěl v letech 1930–1932 plzeňský stavitel František Holcbecher, se budete moci pokochat nočním výhledem na náměstí s katedrálou sv. Bartoloměje, z vnitřního ochozu pak zastřešením velkorysé pasáže v parteru.

Páteční program dne architektury zakončí ve 22:00 hodin afterparty v kavárně DEPO2015 s DJ Ahz a Trippl-Krippl VJs. DEPO2015, nově vznikající kreativní zóna, se nachází v areálu bývalé vozovny a dílen Elektrických podniků města Plzně.

Páteční program Dne architektury je zdarma.

Informace jsou k dispozici rovněž ve facebookové události.

Sobotní architektonická procházka s Petrem Klímou po výrobní a rezidenční čtvrti tzv. nového centra provede účastníky severozápadní částí někdejšího Říšského Předměstí – územím s rozmanitým charakterem, v jehož zástavbě se mísí industriální i měšťanský duch Plzně. Sraz návštěvníků bude ve 14:00 hodin u kulturního domu Peklo na ulici Pobřežní 10. Vstupenky na procházku v ceně 50,- Kč je možné zakoupit na www.plzenskavstupenka.cz či na místě.

DA_letak_program

————————

Celorepublikový festival se koná u příležitosti Světového dne architektury. Na republikové úrovni je zaštítěn občanským sdružením Kruh, v Plzni je Den architektury organizován spolkem Pěstuj prostor.

Plzeňský architektonický manuál (PAM) je odborně popularizační projekt, který mapuje architekturu města Plzně v období 1914–1950. Je koncipován jako česko-anglická databáze významných architektonických objektů a souborů staveb, veřejných prostranství, architektů a stavitelů.

————————

pestujprostor.plzne.cz
pam.plzne.cz
denarchitektury.cz