Den architektury 2013 v Plzni – vycházka „Roudná: Vrstvy paměti“ a další program

# Příspěvek bez tagů

Vloženo27. 09. 2013

Text Správce systému

Obyvatelé Plzně i mnoha dalších českých měst budou mít během prvního říjnového víkendu po roce opět příležitost objevovat své město. Bohatý program plzeňské části již třetího ročníku Dne architektury, který na republikové úrovni iniciuje a zaštiťuje občanské sdružení Kruh, bude tentokrát věnován Roudné – její historii, současnosti, jednotlivým stavbám i veřejnému prostoru.

Program Dne architektury, jehož plzeňská část se koná v rámci programu Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015, o. p. s., zahájí v sobotu 5. října 2013 komunitní plánování veřejného prostoru v bezprostřední blízkosti řeky Mže. Setkání bude zahájeno v 10 hodin na travnaté ploše před hotelem Irida v ulici Na Poříčí komentovanou procházkou, která představí území v okolí této ulice a návrh úprav této doposud málo využívané lokality. Následovat bude diskuse, která dá možnost místním obyvatelům i širší veřejnosti se k návrhu vyjádřit.

„Toto území přiléhá k řece, je dobře dostupné z centra, vyskytují se na něm vzrostlé stromy a přirozeně se nabízí jeho zpřístupnění a úprava do parkové podoby. Zajímá nás, nakolik je tato lokalita pro místní obyvatele atraktivní, co by v ní uvítali a zda si najde své pravidelné návštěvníky,“ říká autorka studie Ing. Jana Pechová ze Správy veřejného statku města Plzně, jež projednávání pořádá spolu se západočeskou pobočkou Centra pro komunitní práci a občanským sdružením k světu. „Součástí akce bude také program pro děti (pouštění lodiček, tvorba koláží z přírodních materiálů) a opékání buřtů,“ dodává Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci západní Čechy.

Na sobotní program naváže v neděli 6. října 2013 procházka historickou pamětí Roudné s plzeňskými architekty ze sdružení Škoda Plzně a Zapálení 02 i se zástupci Majáku Plzně a místní komunity a také s roudenskými pamětníky. „Vycházka, která odstartuje v 15 hodin z nároží ulic Na Roudné, Pod Všemi svatými a U sv. Rocha, povede účastníky po pamětihodných i architektonicky pozoruhodných místech, ať už jde o roudenský Špejchar, kostel Všech svatých či nekdejší Klotzovu zahradu,“ říká architekt a koordinátor plzeňského Dne architektury Petr Klíma.

Nebudou opomenuty ani stopy, které na Roudné a v okolí zanechal nejvýznamnější regionální architekt meziválečné éry Hanuš Zápal – součástí programu bude prohlídka Zápalova vlastního bytu a Pavlovova pavilonu Lékařské fakulty UK, kde procházka skončí a kde na ni v 18 hodin naváže projekce filmu Lidský rozměr. Snímek přibližuje práci a myšlenky vizionářského dánského urbanisty Jana Gehla a jeho kolegů, kteří již čtyřicet let pomáhají přetvářet města v různých koutech světa. Podle tvůrců filmu může být město inspirativním místem, které vybízí k setkávání a umožňuje svým obyvatelům prožít příjemný a naplněný život. „Lidskému rozměru“ města bude po projekci věnována moderovaná diskuse s Petrem Klímou.

„Ještě během vycházky se však účastníci vycházky zastaví v Zapomenuté zahradě u lochotínských kolejí, aby se v 16.30 stihli zúčastnit komentované prohlídky tohoto místa, které bylo zvelebeno dobrovolníky z nejrůznějších zemí světa v rámci červencového Workcampu,“ dodává architekt a člen týmu Plzně 2015 Marek Sivák. Prohlídka bude součástí Slavností jablek, které budou v Zapomenuté zahradě probíhat v neděli od 13 do 19 hodin v režii občanského sdružení ENVIC.

Třídenní program věnovaný architektuře a veřejnému prostoru v Plzni zakončí v pondělí 7. října 2013 v 17.30 hodin ve Frišově vile beseda Matka chrámu svatého Bartoloměje: Kostel Všech svatých a čtvrť Roudná. Beseda s představitelem Spolku za starou Plzeň Josefem Kabátem a znalcem plzeňské historie Davidem Růžičkou je součástí cyklu Za klenoty města, který připravil Maják Plzně.

Výtvarná instalace U Zvonu představí Stavebnici
Zájemci o současné umění a architekturu by si neměli nechat ujít prezentaci letošního finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého Václava Magida v Plzni v sobotu 5. října 2013. Jeho „Stavebnice“ bude umístěna nedaleko galerie Masné krámy na místě, kde má v budoucnosti stát nová budova galerie. Součástí programu i je debata věnovaná umění, architektuře a městskému životu od 15 hodin, konající se v návaznosti na Den architektury. Sobotní odpoledne bude pokračovat prezentací Václava Magida nazvanou „Kontradikce vrací úder. Transcendentální fraška ve 12 dějstvích“. Program připravila Společnost Jindřicha Chalupeckého ve spolupráci se společností Plzeň 2015 a Západočeskou galerií v Plzni.

Přílohy:

​Odkazy: