Den architektury podvanácté: procházky a prohlídky poválečné architektury doplní projekce, workshop i vernisáže

# den architektury, den architektury 2022, filmová projekce, komentovaná procházka, komentovaná prohlídka, Plzeň poválečná, poválečná architektura, Stavitelé města 1914–1948, Vizuální smog v Plzni, vizuální šumák, výstava, workshop pro děti

Vloženo28. 09. 2022

Text Markéta Hossingerová, Petr Klíma

Mezinárodní den architektury doprovází již podvanácté festival Den architektury, který se tradiční koná první říjnový víkend. Zejména prostřednictvím mimořádných prohlídek (mimořádných) budov a komentovaných procházek po městě nabízí veřejnosti bezprostřední zkušenost a prožitek architektury. Hlavní program v Plzni doplní tematická filmová projekce, workshop pro děti a vernisáže dvou výstav. Zatímco loňský ročník se zaměřil na současnou architekturu, letos zveme obyvatele města k průzkumu architektury vzniklé v období 1948–1989. Program festivalu tak volně navazuje na odborně popularizační projekt Plzeňský architektonický materiál (PAM), který se v posledních letech zaměřuje i na výzkum a zprostředkovávání architektury právě tohoto období.

Všechny akce v rámci Dne architektury v Plzni jsou zdarma a na žádnou z nich není zapotřebí se registrovat.

————————

Programový leták ke stažení

Facebooková událost

————————

Komentované prohlíky a procházky povede architekt a historik architektury Petr Klíma, dramaturg akce. Program sestavil tak, aby „zájemci měli možnost poznat objekty, které si uchovaly značnou část svých původních architektonických hodnot, a to včetně staveb, které jsou v blízké budoucnosti odsouzeny k demolici.“

Program festivalu odstartuje již v pátek 30. září večer v zóně DEPO2015 projekcí dokumentu Paradise Lost, History in the Unmaking, který zachycuje příběh zániku brutalistického komplexu knihovny v Birminghamu, a tak se dobře vztahuje k našemu tématu dobou i obsahem. Uveden bude také přibližně patnáctiminutový přehled medailonů oceněných realizací loňského ročníku České ceny za architekturu.

V sobotu 1. října v dopoledních hodinách zavede účastníky komentovaná procházka Plzeň – proměny centra města v letech 1948–1989 do lokality mezi Americkou třídou, Ukrajinskou ulicí a nábřežím řeky Radbuzy. Kromě urbanistických souvislostí daného území se procházka zaměří na nejvýznamnější z tamních objektů z poválečné éry – někdejší obchodní dům Prior, výškovou stavbu tzv. Bohemky a dnes již neexistující Dům kultury. Součástí procházky bude i prohlídka vestibulu budovy Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje v Nádražní ulici.

Odpolední program bude sestávat z komentovaných prohlídek vybraných budov. Zájemci si tak budou moci projít interiéry Hotelu Central (původní Ural), členitý areál učňovských škol (dnešní SPŠ dopravní Plzeň), a komorní kampus bývalé Krajské politické školy (nynější Šafránkův pavilon LF UK). Procházka skončí zastavením u budovy Tranzitní telefonní ústředny v Plzni na Lochotíně. Výběr staveb mj. připomíná plzeňskou rodačku a významnou zdejší architektku Jaroslavu Gloserovou, autorku návrhu hotelu Central a spoluautorku projektu KPŠ, od jejíhož narození letos uplynulo 90 let.

Neděle 2. října nabídne dopoledne další komentované prohlídky staveb, soustředěných tentokrát v blízkosti Štefánikova náměstí. Navštívíme Zimní stadion (dnes Logspeed CZ arénu) a po čtyřech letech znovu navštívíme výjimečně dochovanou budovu závodu Styl. Dopolední program pak zakončí prohlídka blízkého sportovního areálu TJ Slavoj Plzeň.

Odpoledne se uskuteční druhá komentovaná procházka: Plzeň – proměny Jižního Předměstí v letech 1948–1989, během níž účastníci poznají nejvýznamnější stavby, které v daném období doplnily urbanistickou strukturu jednoho z tradičních městských předměstí: někdejší hotel Škoda, budovu generálního ředitelství Škodových závodů, objekty bývalých škodováckých jeslí a 2. ZŠ nebo experimentální obytný dům PL–60.

Zároveň od 15 hodin se v Papírně Plzeň bude konat také výtvarný workshop pro děti i rodiče s názvem Posviťme si na 60. léta. Inspirováni tehdejším designem budou účastníci navrhovat interiérové prvky. Workshop připravily lektorky z iniciativy Architektura pro děti aneb Město letí.

Program zacílený na poválečnou architekturu v Plzni doplní v následujících dnech zahájení dvou výstav tematizujících plzeňskou architekturu a veřejný prostor města. V pondělí 3. října od 17 hodin proběhne vernisáž výstavy Stavitelé města v letech 1914–1948. Ta je věnována několika desítkám stavitelů, kteří v době mezi první světovou válkou a únorovým převratem zásadně přispěli k rozvoji Plzně. V úterý 4. října v 18 hodin na ni v prostoru Moving Station naváže zahájení fotografické výstavy Vizuální šumák. Výstava připravená společně s iniciativou Vizuální smog v Plzni, upozorní na všudypřítomný vizuální šum, přispívající k roztříštěnosti veřejného prostoru.

Plzeňskou část Dne architektury pořádá spolek Pěstuj prostor ve spolupráci se spolkem Kruh a s podporou města Plzně, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR. Souhrnný program akcí v celé ČR najdete na denarchitektury.cz.