Cyklus přednášek Pěstuj prostor 2014: VEŘEJNÝ PROSTOR V EVROPĚ

# Příspěvek bez tagů

Vloženo02. 05. 2014

Text Správce systému

Představte si, že se probudíte a vyjdete ven z vašeho bytu. Ale venku nebude žádná ulice, žádné náměstí, žádný park, jen nekonečně dlouhý obchodní koridor s malým zákoutím a lavičkou, kam vás vpustí jen po zakoupení zmrzliny. Kam zmizel veřejný prostor? Tato utopická vize uvozuje téma další přednášky pořádané v rámci programu Pěstuj prostor, která otevře diskusi o veřejném prostoru v Evropě. Uvidíme netradiční příklady prostranství z měst, kde ulice slouží jako obývací pokoj. S našimi vzácnými hosty budeme besedovat o tom, co veřejný prostor je, jak funguje a zda je v současné době stále nepostradatelný. Dokážeme ho snad nahradit něčím jiným?

Kdy: 22. 5. 2014 od 18:30
Kde: kavárna Domu hudby, Husova 30, Plzeň

Hosté:
doc. PhDr. Petr Kratochvíl CSc.
– známý odborník a teoretik veřejného prostoru
Ing. arch. MgA. Marek Přikryl
– architekt působící v zahraničí i v České republice
Ing. arch. Filip Tittl
– architekt působící v zahraničí i v České republice

Veřejný prostor je důležitý prvek při tvorbě měst a při plánování udržitelného rozvoje lidských sídel. V posledních letech se stále výrazně proměňuje – některá prostranství jsou rekonstruována, jiná zastavěna, často dochází k jejich náhradě ve formě nákupních galerií obchodních center, které mají sloužit jako veřejná fóra. Podstata veřejného prostoru je ovšem jiná. Je to místo, na které může přijít kdokoli z nás, kdykoli, když má chuť a čas a hlavně – je přístupné všem bez placení. Je to místo, kde můžeme libovolně trávit svůj volný čas, aniž by nás někdo omezoval.

Jsou veřejná prostranství, kde se setkávají stovky a tisíce lidí, která jsou rušná a živá. Veřejný prostor jsou ovšem i místa klidná, tichá, kam můžeme chodit přemýšlet a odpočívat.

Jaký je ten správný poměr mezi množstvím budov a veřejného prostoru?

Jak navrhnout a vytvořit kvalitní prostor, který bude pro lidi nejvhodnější? Jak se ve veřejném prostoru pohybovat, jak ho chránit a jak ho užívat? 

Liší se veřejný prostor v jiných evropských i mimoevropských zemích od toho českého? Co jinde běžně najdeme a u nás to ještě není zvykem?

Pozvaní odborníci popíší své zážitky se zahraničími piazzami i uličkami, uvedou příklady ze své praxe s navrhováním a využíváním veřejného prostoru. Zaměří se nejen na západní, ale i na východní Evropu, budou vyprávět např. o poetických zadních traktech Bukureště a problémech divoké transformace, která na podobných místech probíhá. Společně budeme polemizovat o nezbytnosti a důležitosti fenoménu veřejného prostoru, který užíváme již od nepaměti.

Přijďte načerpat inspiraci s našimi hosty!

Filip Tittl studoval na fakultě architektury ČVUT v Praze a na TUe v Eindhovenu v Nizozemí. Jeho závěrečná práce zabývající se zastavovacími systémy byla vybrána jako nejlepší diplomní projekt v České republice v roce 2010 a nominována na cenu Archiprix. Spolupracoval s řadou architektonických kanceláří v Praze, pracoval v MVRDV v Rotterdamu. Ve své praxi se orientuje především na urbanismus a územní plánování. Zabývá se stavební legislativou, spolupracuje s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. V roce 2011 byl pozván na mezinárodní workshop na MIT v Bostonu, jehož tématem byla vize pro budoucí New York.

Marek Přikryl diplomoval v roce 2010 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru Jana Šépky a Mirky Tůmové. V roce 2013 dokončil studium na Škole architektury na pražské AVU. V rámci pobytů v zahraničí pracoval v kancelářích Productora v Mexico City a Renzo Piano Building Workshop v Janově. V Praze spolupracoval s ateliérem Aulík-Fišer a Šépka architekti. Vedle architektonické praxe spolupracuje na krajinářských site-specific projektech s Janem Trejbalem.

Petr Kratochvíl vystudoval filosofii a psychologii na Filosofické fakultě UK a působí jako teoretik moderní a současné architektury i jako kurátor výstav. Často cestuje po světě a publikuje řadu knih o teorii architektury i o jejích moderních dějinách: „Architektura a město“ (1996, spoluautoři P. Halík a O. Nový), „Česká architektura 1989–1999“ (1999, spoluautor P. Halík), „O smyslu a interpretaci architektury“ (2005, antologie přeložených studií), „Rozhovory s architekty“ (2005). Jako člen týmu nebo jeho vedoucí se podílel na kolektivních projektech výzkumu vývoje Prahy, urbanistické morfologie, současné světové a české architektury a specifických otázek vztahu nové architektury k historickému prostředí. V roce 2012 vydal antologii přeložených textů „Architektura a veřejný prostor“.

Přednáškový cyklus programu Pěstuj prostor přichází v roce 2014 s upraveným konceptem. Přednášky se věnují zejména tématům, které se objevily v otevřené výzvě Pěstuj prostor, ale znovu přináší i aktuální diskuse o městském životním prostředí. Pěstuj prostor podporuje rozvoj místní odborné veřejnosti – přednášky pro vás letos připravují mladé plzeňské architektky Šárka Lorencová a Monika Škublová pod vedením koordinátora programu Pěstuj prostor Marka Siváka a týmu sekce Veřejný prostor a vzdělávání společnosti Plzeň 2015, o.p.s.

Další přednáška na téma „Život v centru města“ se bude konat 5. 6. 2014 v Domě hudby. Program Pěstuj prostor je součástí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

Pozvánka zde.

Použité zdroje:
www.unitarch.eu/lide/ing-arch-filip-tittl
www.proksprikryl.cz/index.php?/kontakty
old.avcr.cz/vr_medailonek.php?m=3&ID=4

Fotografie:
titulní – Patrick Collins
01 – Olaf Meister
02 – Pieter Wolthoorn
03 – Jarvin
04 – Torsten Maue
05 – Marek Přikryl
06 – Elvin
07 – Patrick Collins
08 – Jeanne Meni

Text: Monika Škublová, Šárka Lorencová, Marek Sivák.