Cyklus přednášek Pěstuj prostor 2014: PO MĚSTĚ NA KOLE, PĚŠKY, TRAMVAJÍ, AUTEM

# cyklo, mobilita, přednáška

Vloženo04. 09. 2014

Text Správce systému

V pořadí již pátý letošní přednáškový večer v cyklu Pěstuj prostor se bude zabývat možnostmi udržitelné městské mobility – chceme se pohybovat po městě na kole, pěšky, tramvají nebo autem?. Přijďte si poslechnout příspěvky lidí, kteří se v této oblasti angažují v různých městech a na různých úrovních – od zástupců úřadů po nezávislé odborníky či aktivisty. Na závěr budete mít možnost s nimi diskutovat o fungování dopravy (nejen) Plzni a o možnostech její kultivace. 

Souhrnný plakát 2. části cyklu přednášek Pěstuj prostor 2014.
Pozvánka na přednášku 18. 9. 2014.

Na Městskou plovárnu přijede přednášet Tomáš Cach z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který se specializuje na dopravní urbanismus a zklidňování dopravy, a Karel Šimonek, který se podílel na Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Hradci Králové a je oficiálním cyklokoordinátorem tohoto města. Plzeňským hostem bude vedoucí úseku dopravy a technické infrastruktury Útvaru koncepce a rozvoje Petr Raška, který stál např. za přípravou generelu pěších tras. Do diskuze se zapojí i Jiří Kohout z Plzeňských městských dopravních podniků a Petr Vaněk z iniciativy Plzeň na kole.

Program je součástí Evropského týdne mobility, jehož 13. ročník se koná od 16. do 22. září a zapojilo se do něj přes 900 evropských měst, aby propagovala alternativy k osobní automobilové dopravě. Ústředním tématem letošní kampaně je heslo „Naše ulice, naše volba“ – které se snaží přimět lidi, aby se spolupodíleli na podobě měst a způsobech užívání veřejného prostoru.

Po éře automobilů a prosazování individuální dopravy ve městech začíná převládat vize kultivace městských částí a upřednostňování udržitelnějších způsobů pohybu osob po městě – využívání veřejné hromadné dopravy, jízda na kole či pěší chůze. Vznikají cyklostezky a pěší zóny, rozšířené chodníky obydlují kavárenské předzahrádky, parkoviště se mění v parky. Obce či neziskové organizace pořádají ve veřejném prostoru společenské akce – koncerty, výstavy, trhy, sousedské dny apod.

Udržitelný pohyb po městě a zatraktivnění měst samotných může být podpořeno např. chytrým urbanistickým plánováním, omezením přístupu motorových vozidel do některých oblastí, budováním nové infrastruktury pro pěší a cyklisty, zřizováním parků, zaváděním opatření ke snížení rychlosti a omezením hluku z dopravy, nebo podporou firem, které motivují zaměstnance k ekologickým a prostorově nenáročným způsobům dopravy.

Přednáška Vám mohou ukázat možnosti a inspirovat Vás, jak se zapojit a podílet se na zlepšování kvality života ve městě. Většina zlepšení byla iniciována právě tzv. zdola, od angažovaných obyvatel, kteří je pomohly zhmotnit pomocí dlouhodobých projednávání a diskusí s představiteli svých měst.

Přijďte se podělit o zkušenosti, které jste nasbírali při pohybu ve městě, a debatovat o důsledcích změn. Jaký dopad má mobilita, kvalita veřejného prostoru, kvalita ovzduší a zdraví občanů na rozvoj ekonomiky celého města? Jak mohou občané zlepšit kvalitu života ve městech?

Další přednáška na téma Náměstí jako veřejný prostor se bude konat ve čtvrtek16. 10. 2014 v Domě hudby. Program Pěstuj prostor je součástí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

Fotografie:
titulní – Cramos
01 – Tomáš Cach – IPR Praha
02 – Tomáš Cach – IPR Praha
03 – redjar
04 – Cramos

Použité zdroje:
www.scmagazine.cz
www.mzp.cz