Cyklus přednášek Pěstuj prostor 2014: NÁMĚSTÍ JAKO VEŘEJNÝ PROSTOR

# Příspěvek bez tagů

Vloženo03. 10. 2014

Text Správce systému

Je důležité mít na náměstí stromy? Mají se zde pořádat kulturní akce? Jak a proč komponovat do historického náměstí moderní prvky? Říjnová přednáška z cyklu Pěstuj prostor, která se koná 16. 10. od 18.30 v Domě hudby, představí téma „Náměstí jako veřejný prostor“. Přednáška reaguje na časté dotazy občanů ohledně využití a podoby hlavního náměstí a dalších veřejných prostranství. Zanikly jejich původní funkce nebo jsou zachovány dodnes?

————————————–

Hosté:
Architekt Ondřej Císler – plzeňské kašny a náměstí Na Santince
Kulturní geograf Petr Gibas – psychogeografie a socioekonomie bydlení
Architekt Jan Šépka – Jiřské náměstí na Pražském hradě a Horní náměstí v Olomouci

Souhrnný plakát 2. části cyklu přednášek Pěstuj prostor 2014.
Pozvánka na přednášku 16. 10. 2014.
 
UPOZORNĚNÍ: cyklus se po letní sérii na Městské plovárně vrací zpět do Domu hudby, Husova 30, Plzeň

————————————–

Veřejný prostor je důležitý prvek při tvorbě měst a při plánování udržitelného rozvoje lidských sídel. Nejdůležitějším a nejhodnotnějším veřejným prostorem je náměstí. V minulosti sloužilo náměstí jako místo pro setkávání, každodenní trhy, popravy, odehrávala se zde velká část veřejného života a sní spojené sociální kontakty. Ale jakou funkci plní náměstí dnes, jak je kompatibilní s naším současným životním stylem? K polemice o smyslu a funkci tohoto důležitého prostoru jsme pozvali tři hosty různých profesí, kteří mají bohaté zkušenosti s výzkumem i s tvorbou náměstí.
 
Prvním hostem je architekt Ondřej Císler, který se stal v Plzni známým především díky realizaci tří kašen na náměstí Republiky. Jeho kašny se snaží reagovat na monumentální středověký prostor náměstí, doplňovat měřítkový a materiálový kánon tvořený dominantami chrámu sv. Bartoloměje a zlatočerného morového sloupu. Témata jednotlivých kašen volně navazují na heraldické znaky města. Jsou sochařsky vyjádřenými prostorovými znaky, které si vytyčují vlastní prostor v rozích náměstí, zároveň ale souzní s historickými artefakty. I náměstí Na Santince pracuje s historickým kontextem Engelových Dejvic, zde má ale architekt větší prostor k rozmachu a může tak navrhnout piazzetu s vlastní kompozicí i členěním. Architekt Císler chce vytvořit návrh v diskusi s veřejností a založit ho na „široké společenské dohodě“.
 
Jako druhý host vystoupí geograf Petr Gibas, který představí odlišný pohled na problematiku veřejného prostoru. Jako zástupce Sociologického ústavu AV ČR a specialista na psychogeografii a socioekonomii bydlení ukáže sociologický přístup ke zkoumání fenoménu náměstí. V této části přednášky se dozvíme, proč ve městech vznikají veřejná prostranství, jaké jsou jejich měřítkové i funkční zákonitosti a jaký je vztah mezi náměstím a obyvateli města.
 
Třetím hostem je architekt Jan Šépka ze studia Šépka architekti, který vede i ateliér na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Zároveň působí na pozici vedoucího kanceláře projektů a soutěží Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Jeho úkolem je zlepšovat kvalitu architektury a veřejného prostoru města. Ve svém bloku nám představí úpravu Horní náměstí v Olomouci: „Prostor náměstí chápeme jako velký pokoj či salón s centrálně vsazenou radnicí, s kašnami a dlažbou jako vyspraveným kobercem na podlaze,“ říká architekt. Atmosféru historického náměstí v Olomouci dotvářejí moderní prvky mobiliáře navržené téměř interiérově – lampa, lavička a informační model města. Architekt Šépka představí i svoji práci na rekonstrukci Jiřského náměstí na Pražském hradě. Jeho jedinečnost spočívá v bohatosti historických vrstev koncentrovaných v malém prostoru. Architektonický návrh nerozlišuje kvalitu ani historickou původnost a cennost stávajících fragmentů dlažeb – ponechává vše v plném rozsahu v mnohotvárné mozaice.
 
Na přednášky tradičně naváže společná diskuse návštěvníků s přednášejícími, která obohatí program o vaše dotazy a názory.
 
Další přednáška na téma „Zahrada jako veřejný prostor“ se bude konat 13. 11. 2014 v Domě hudby, Husova 30, Plzeň. Program Pěstuj prostor je součástí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.
 
Text: Marek Sivák, Monika Škublová, Šárka Lorencová

Fotografie:
Titulní – Šépka architekti
1 – Sarah de
2 – MJSmit
3 – Petr Gibas
4 – historické
5 – Darwinek
6-9 – Šépka architekti

Použité zdroje:
www.sepka-architekti.cz
www.cisler.cz
seb.soc.cas.cz