Chytré město zná své silné a slabé stránky. Závěrečná jarní přednáška se věnovala práci s daty

# architektonické večery, Chytré město, data, data.Brno, diskuse, GIS, Jan Zvara, open data, přednáška, SITMP, Stanislav Štangl

Vloženo15. 06. 2023

Text Markéta Hossingerová

Jarní přednášková a diskusní série spolku Pěstuj prostor měla ambici přiblížit veřejnosti rychle se rozvíjející koncept „chytrého města“, který se stále více prosazuje při městském plánování a správě měst. Vznikají nové městské organizace a nová oddělení radnic zabývající se nahromaděnými daty – základními stavebními kameny smart city. Způsoby práce s daty v Brně a v Plzni představili vedoucí Oddělení dat, analýz a evaluací Magistrátu města Brna Jan Zvara a vedoucí Oddělení GIS Správy informačních technologií města Plzně (SITMP) Stanislav Štangl. Přednáška se uskutečnila 10. května v kreativní zóně DEPO2015.

Fotoreport z průběhu akce

Jan Zvara v úvodu představil genezi svého oddělení a jeho zařazení do struktury úřadu pod tamější Odbor participace. Tomu odpovídá i hlavní náplň činnosti oddělení i profil jeho zaměstnanců, kteří mají často humanitní vzdělání. „Nevýhodou je, že nejsme specialisté v IT, výhodou zase to, že jsme silní v hledání způsobů, jak data uplatnit,“ okomentoval tento fakt Zvara. Prvním velkým úkolem jeho oddělení bylo vytvoření datového portálu a současná správa otevřených dat.

V další části se Jan Zvara věnoval právě webovému portálu, který navrh se svými kolegy. Hovořil o sbírání inspirace v zahraničí i o samotné tvorbě v rámci možností úřadu. „Na portálu nyní zveřejňujeme unifikované datové sety. Snažíme se, aby data byla aktuální, kvalitní a využitelná,“ shrnul. Podařilo se tak něco, o co původně ani neusiloval, tedy že výstupy z jejich datového portálu běžně sdílejí i média. Podle Jana Zvary lze na základě dostupných dat dobře zjistit, co město trápí, kde má slabé a kde naopak silné stránky.

V závěru mezi dosaženými úspěchy zmínil také uspořádání brněnského hackathonu. Při té příležitosti vznikl projekt Brno v kostce, ve kterém vysokoškolští studenti přenesli s využitím otevřených dat reálné město Brno do prostředí hry Minecraft. A aby projekt nebyl samoúčelný, chtějí do něho zapojit vzdělávací moduly. Právě takový princip aplikace dat dává Janu Zvarovi smysl: „Nás by to prostě nikdy nenapadlo. Ale když se ta data dají ven, může vzniknout něco skvělého a nečekaného.“

I Stanislav Štangl na začátku přiblížil své oddělení a jeho pozici ve struktuře Správy informačních technologií, organizace zřizované městem Plzeň. Oddělení spolu s dalšími třemi spravuje mapový a datový portál města Plzně a řadu aplikací, které vyšly z potřeb různých městských odborů a agend. Pro ilustraci Štangl uvedl příklad procesu zajištění svozu odpadů nebo stavby: „Pomáháme nastavit procesy, jež město zajišťuje, tak, aby proběhly a byly dobře zvládnuté.“ 

Štanglovo oddělení je zaměřené na GIS, rozvíjí mapový portál města Plzně. Ten vychází především z požadavků municipality, ale je otevřený i široké veřejnosti. Zahrnuje například nejrůznější sumáře předmětů, vedení sítí, pasporty objektů atd. Stanislav Štangl také představil portál otevřených dat a nabídku aplikací, které napomáhají chodu města a jsou pro veřejnost přitažlivé. O vybrané aplikace (například aplikaci mapující kapacity hřbitovů) projevily zájem i další obce.

Detailněji se Štangl věnoval zejména evropskému projektu PoliVisu, na němž se za SITMP podílel a který se věnoval zpracování velkých dat a vývoji aplikací pro modelování dopravy: „Zkušenost z takového projektu městu často něco přinese, ať už nové kontakty, nové technologie, nebo nový inspirativní pohled na věc.“

V navazující diskusi zazněly z publika dotazy na zadavatele poptávek, na využívání zveřejněných datových setů veřejností nebo na poměr sbíraných a publikovaných dat. Možnost promluvit využili i oba přítomní zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. V té souvislosti se hovořilo mimo jiné o komunikaci a sdílení dat a informací mezi jednotlivými městskými organizacemi nebo o profesní spolupráci datových odborníků.