Chytrá řešení pro oblasti energetiky a životního prostředí jako téma dalšího dílu přednáškové série

# architektonické večery, Chytré město, City:one, David Bárta, diskuze, energetika, Jaroslav Klusák, městská laboratoř, Pražské společenství obnovitelné energie, přednáška, životní prostředí

Vloženo20. 04. 2023

Text Markéta Hossingerová

V pořadí již třetí díl jarní přednáškové a diskusní série „Chytré město“ se bude věnovat inovativním projektům v oblasti energetiky a životního prostředí, které vznikají s cílem směřovat ke klimaticky uspokojivému a udržitelnému městskému prostředí a životu v něm. Přednáška s následnou diskusí se uskuteční 26. dubna od 18 hodin v kreativní zóně DEPO2015 v Presslově ulici v Plzni.

Datum: 26. 4. 2023
Čas: 18:00 hod.
Místo: DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

——–

Událost na Facebooku

——–

Moderní města patří mezi nejvýznamnější spotřebitele energie. Chceme-li pomáhat řešit globální hrozby jako je vyčerpání zdrojů nebo klimatická změna, je proto nutné přemýšlet nad změnami ve stávajícím energetickém hospodaření. Právě takové úvahy nechaly vzniknout „vizi o decentralizované síti tisíců malých fotovoltaických elektráren rozmistěných na střechách pražských domů. Co se za čtyři roky podařilo uskutečnit, kde se objevily problémy a jaký je výhled Pražského společentví obnovitelné energie? O tom pohovoří ředitel společenství Jaroslav Klusák.

Druhý projekt představí šéfredaktor časopisu City:one David Bárta. Ten je zároveň autorem městské laboratoře v Žilině, o které říká: „Navrhnul jsem městskou laboratoř jako hřiště pro všechny, kteří se chtějí něco dozvědět o svém městě, o nových technologiích a možná i rozhodnout o svém budoucím povolání v digitální ekonomice. Kromě dopravního geofencingu se činnost městské laboratoře soustředí právě na klimatické podmínky města a získávání dat pro odpovědný development a úpravy veřejného prostoru.

Vstupné na akci činí 60 Kč. Vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na plzenskavstupenka.cz a GoOut.cz.

Závěrečný díl série Chytré město, připravované s podporou Ministerstva kultury ČR, města Plzně a Nadace české architektury, se uskuteční v květnu 2023 od opět v prostoru DEPO2015. Zaměří se na získávání, analyzování, interpretaci a především zvěřejňování nejrůznějších relevantních dat.

——–

Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D. vystudoval ekonomii životního prostředí na pražské VŠE a jeho hlavní specializací je energetika. Na toto téma publikoval řadu odborných článků a pracovní funkce v oblasti městské energetiky zastává od roku 2004. Od roku 2018 zároveň působí jako předseda Sdružení energetických manažerů měst a obcí.

Mgr. David Bárta se dlouhodobě zabývá uplatněním technologií v dopravě. Pracoval jako výzkumný pracovník v Centru dopravního výzkumu. Založil platformu City:One a vydává stejnojmenný magazín o chytrých městech. Působí jako koordinátor Strategického rámce Smart Cities a jako designér inovací.