Druhý díl přednáškové série „Chytré město“ se zaměří na mobilitu ve městě

# architektonické večery, Chytré město, diskuze, Jiří Čtyroký, mobilita, PMDP, přednáška, Vojtěch Novotný

Vloženo09. 04. 2023

Text Markéta Hossingerová

Další část přednáškového a diskusního cyklu „Chytré město“, v níž spolek Pěstuj prostor představuje pronikání konceptu „smart city“ do městského plánování a správy měst, se soustředí na oblast mobility. Uskuteční se ve středu 12. dubna 2023 od 18 hodin v kreativní zóně DEPO2015 v Presslově ulici v Plzni.

Datum: 12. 4. 2023
Čas: 18:00 hod.
Místo: DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

——–

Událost na Facebooku

——–

Zatímco úvodní díl celé série přinášel obecný vhled do celkového konceptu „smart city“, další části již nahlížejí na konkrétní vybrané oblasti, ve kterých principy „chytrého města“ dokáží významně zefektivňovat nebo inovovat kvalitu poskytovaných služeb. Druhá část cyklu pojedná téma mobility, v němž chytrá řešení nacházejí řadu možností se uplatnit, ať už v systémovém řízení dopravy, při plánování městské hromadné přepravy nebo i při individuálním pohybu. S jakými daty lze tedy pracovat a jak je využívat pro uvážlivé nakládání s městským prostorem, a to tak, aby vzniklo multimodální prostředí pro pohyb všech jeho uživatelů?

Ředitel Sekce prostorových informací Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy Jiří Čtyroký pohovoří o prostorových informacích a jejich využití pro plánování udržitelné mobility. Nezávislý dopravní odborník Vojtěch Novotný, který spolupracuje s řadou městských dopravních podniků, pak bude ve svém příspěvku reflektovat dopravní situaci Plzně.

Vstupné na akci činí 60 Kč. Vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na plzenskavstupenka.cz a GoOut.cz.

Třetí díl série Chytré město, připravované s podporou Ministerstva kultury ČR, města Plzně a Nadace české architektury, se uskuteční 26. dubna od 18 hodin opět v DEPO2015. Bude se věnovat fenoménu „smart city“ v kontextu životního prostředí a energetice.

––––––––––

Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D. vystudoval obor geografie na UK v Praze. V roce 2013 získal doktorát na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde působil i jako odborný asistent. Od roku 1996 až do současnosti vede Sekci prostorových informací na Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy. V roce 2015 přistoupil se svým oddělením ke zveřejnění městských prostorových dat.

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D. absolvoval dopravní fakultu na ČVUT v Praze, kde působí jako odborný asistent. V letech 2011–2019 působil jako specialista a následně vedoucí oddělení v organizaci Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID). Od roku 2019 působí jako nezávislý konzultant a projektový manažer v oblasti dopravy a mobility. Zasazuje se o zavedení dopravně-urbanistického konceptu sdíleného prostoru/zóny setkávání do české legislativy.