Projekt Vnitroblok Krašovská pokračuje veřejnými besedami o jeho budoucí proměně

# komunitní plánování, veřejný prostor, vnitroblok, Vnitroblok Krašovská, zapojení veřejnosti

Vloženo18. 09. 2015

Text Marek Sivák

Již ve čtvrtek 24. září a v úterý 6. října mají občané možnost plánovat spolu se zástupci obvodu, architektem a sociologem budoucnost vnitrobloku Krašovská. Prostor mezi panelovými domy v ulicích Krašovská a Toužimská na sídlišti Košutka není v současnosti příliš přívětivý. Městský obvod Plzeň 1 se ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor i občany rozhodl tento stav změnit a nabízí obyvatelům možnost aktivně se zapojit do přípravy projektu.

vnitroblokKrasovska_pozvankaBesedy

Další příležitost vyjádřit se k projektu Proměna vnitrobloku Krašovská mají obyvatelé prvního plzeňského obvodu ve čtvrtek 24. září či v úterý 6. října v 17.30 hodin v kavárně DDM Talent (Krašovská 30). Základní program obou besed bude totožný – pod vedením sociálního geografa Petra Gibase (AV ČR) budou občané diskutovat o současné podobě vnitrobloku, konkrétních možnostech jeho zlepšení a kladech a záporech potenciálních úprav. Besedy se zúčastní i místostarostka MO Plzeň 1 Ivana Mádlová, vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy Romana Tomašuková, a architekti ze spolku Pěstuj prostor Marek Sivák a Šárka Lorencová.

„Na besedách představíme i vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření, tedy co si obyvatelé přejí, aby ve vnitrobloku Krašovská vzniklo. A o těchto vizích s nimi budeme dále diskutovat. Následně se vyhodnotí i besedy a vypíše se architektonická soutěž. Zadání pro zpracování projektu vzejde právě z výsledků dotazníků a besed,“ vysvětluje Romana Tomašuková, vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městského obvodu Plzeň 1.

V rámci projektu již na jaře a v létě proběhla rozsáhlá dotazníková anketa, které se zúčastnilo přes 700 respondentů. Lidé měli možnost navrhnout, jakým způsobem si přejí vnitroblok vylepšit a jaké funkci či prvky jim zde chybí. Dotazníky byly obyvatelům přilehlých domů doručeny do poštovních schránek, všichni občané je mohli získat v časopise Plzeňská jednička, v sídle úřadu městského obvodu či na internetu. Obyvatele Košutky také přímo v ulicích oslovovali žáci 4. základní školy, která na projektu spolupracuje.

Na konci července se přímo ve vnitrobloku konala Krašovská zahradní slavnost (fotografie zde). Kromě zábavného programu přinesla lidem možnost diskutovat se zástupci obvodu a odborníky. Návštěvníci slavnosti si ale zejména mohli prohlédnout inspirativní výstavu ukazující různé možnosti úprav veřejného prostranství u nás i v zahraničí a poslechnout si k tomu komentář zkušených architektů.

„Inspirativní výstava pokračuje i nadále. Zahradní slavnosti s vernisáží se zúčastnilo kolem dvou set lidí, dětí i dospělých, převážně obyvatel blízkého okolí, které zajímá budoucnost místa, ve kterém žijí. Většinou se ptali, zda se zde bude stavět, nebo naopak plánujeme parkovou úpravu. Ujistili jsme je, že vnitroblok rozhodně nebude zastavěný,“ říká Romana Tomašuková.

Podněty z besed a dotazníků budou na podzim zveřejněny ve formě brožury. O vítězi soutěže, která by měla být vypsána ke konci roku 2015, rozhodne odborná porota na jaře příštího roku. Projekt s názvem Proměna vnitrobloku Krašovská organizuje Městský obvod Plzeň 1 spolu se spolkem Pěstuj prostor a za podpory 4. základní školy Plzeň, Domu dětí a mládeže Talent a projektu „Sídliště, jak dál?“.