Pěstuj prostor vyhlašuje nový asistenční program a semináře pro veřejnou správu, aktivní občany i organizace

# architektura, asistenční program, koncepce, kvalita veřejného prostoru, občanské projekty, participace, podpora NNO, podpora samospráv, Procesy pokroku, semináře, sociologie, urbanismus, veřejná prostranství, veřejná správa, zapojení veřejnosti

Vloženo01. 04. 2021

Text Správce systému

Potřebujete pomoct s kvalitním rozvojem veřejných prostranství? Zajímá vás dobré nastavení projektů nebo třeba kvalitní komunikace, participace, evaluace, architektonické soutěže či koncepční dokumenty? Skvělou příležitostí pro vás může být nový ročník asistenčního programu a odborných seminářů právě teď vyhlášený Pěstuj prostor, z. s.

V čem pomoc spočívá a pro koho je určena? Nabízíme dvě na sobě nezávislé možnosti (můžete si vybrat jednu nebo obě):

1. SEMINÁŘ
dvoudenní seminář na téma či problém v oblasti veřejných prostranství, které vás zajímá
pro: všechny aktéry ve veřejném prostoru (veřejná správa, neziskové a další organizace, jednotlivci)
přihlášky: průběžně, grantová podpora na rok 2021 do vyčerpání limitu
hodnota: 18 000 Kč / u dotovaných seminářů hradíte pouze 7 000 Kč
informace zde // přihláška zde

2. ASISTENČNÍ PROGRAM
systémová pomoc s tvorbou veřejných prostranství, která může dle potřeby konkrétního žadatele zahrnovat přípravu koncepčních dokumentů, nastavení konkrétního projektu, zlepšení komunikace a participace apod.
pro: města, obce, městské části a obvody
přihlášky: do 12. května 2021
hodnota: 50 000 Kč / v dotovaném programu hradíte pouze 20 000 Kč
informace zde // přihláška zde

V loňském roce jsme v rámci asistenčního programu pomohli například obci Kořen s koncepčnějším rozvojem veřejných prostranství, Klášteru Hradiště nad Jizerou s připome­nutím historické paměti i s plánem údržby a dalšího rozvoje centra, Městskému obvodu Plzeň 2 – Slovany s inovací přístupu k rozvoji sídlištních veřejných prostranství nebo městu Rakovník se zlepšením komunikační a participační strategie. Na seminář si nás pozvali Skautský institut, Městský obvod Ostrava Poruba, neziskové organizace v Olomouci a další.

„Chceme pomoci městům, obcím, jednotlivcům i organizacím najít odvahu opustit zavedená schémata a vyzkoušet nové cesty inspirované současnými poznatky a inovativními přístupy. Víme, že první krok je často velmi obtížný nebo se na něj nedostávají potřebné finance – proto jsme za pomoci Ministerstva kultury České republiky připravili tento podpůrný program,“ uvádí jeho autoři, architekt Marek Sivák a krajinářská architektka Karla Kupilíková. Na programu s nimi spolupracuje také sociolog Petr Matoušek a další odborníci.

Kontakt pro případné dotazy: podpora@pestujprostor.cz nebo 775 654 345 (asistenční program – Karla Kupilíková) a 777 593 692 (semináře – Marek Sivák).