Zkušenosti a know-how architektů, krajinářů i sociologů lze využít v novém asistenčním programu pro města, obce i obvody

# architektura, asistenční program, koncepce, kvalita veřejného prostoru, občanské projekty, participace, podpora samospráv, Procesy pokroku, sociologie, urbanismus, veřejná prostranství, veřejná správa, zapojení veřejnosti

Vloženo30. 04. 2021

Text Správce systému

Plzeňský spolek Pěstuj prostor, z. s., sdružující architekty, krajináře a odborníky z různých odvětví pěstuje prostor i mimo západočeskou metropoli. Své bohaté zkušenosti a know-how z celé řady zajímavých projektů v krajině a veřejném prostoru už druhý rok předává dál prostřednictvím asistenčního programu. Jak program funguje?

Spolek Pěstuj prostor v dubnu vyhlásil druhý ročník asistenčního programu, jehož prostřednictvím pomáhá městům, obcím, městským částem a obvodům například s tvorbou koncepčních dokumentů nebo optimálním nastavením projektů. „Připravit kvalitní zadání nebo architektonický projekt není nedosažitelné, ale když máte k ruce odborníka, co vás správně nasměruje, je to rozhodně k nezaplacení – ušetří to spoustu slepých uliček i zbytečně investovaných financí,“ prozradil Marek Sivák, zakládající člen spolku Pěstuj prostor, architekt a odborný konzultant. „Chceme pomoci městům a obcím najít odvahu opustit zavedená schémata a vyzkoušet nové cesty inspirované současnými poznatky a inovativními přístupy. Víme, že první krok je často velmi obtížný nebo se na něj nedostávají potřebné finance – proto jsme za pomoci Ministerstva kultury České republiky připravili tento podpůrný program. Výsledky nejsou vidět hned, ale naším hlavním úkolem není zvelebit jeden konkrétní prostor, jde o to předat potřebné zkušenosti a pomoci tak s desítkami dalších projektů,“ doplnil Sivák, který na programu spolupracuje s dalšími zkušenými odborníky.

Krajinářská architektka Karla Kupilíková se více než deset let podílela prostřednictvím Nadace Proměny Karla Komárka na přípravě a managementu celé řady projektů, které si vysloužily ocenění i kladné přijetí ze strany veřejnosti. Zdařila se například obnova říčního ostrova Santos v Sušici, jenž je oblíbeným místem relaxace i zábavy. Městský lesopark, který se na ostrově nachází, prošel revitalizací v letech 2012–2013 a získal Cenu veřejnosti v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2013 a stal se i Parkem roku 2014. Spolupracovala také na přípravě projektu a organizaci architektonické soutěže u obnovy nábřeží řeky Loučné v Litomyšli nebo u revitalizace městského parku Jiráskovy sady v Litoměřicích, který se stal Parkem roku 2017.

Pro úspěch projektu je důležitá také interakce s občany, je třeba zjistit jejich potřeby, odborně je posoudit a zohlednit. Na asistenčním programu Pěstuj prostor proto spolupracuje také sociolog Petr Matoušek, který má bohaté zkušenosti s efektivním nastavováním participace a komunikace s veřejností a s kvalitativními analýzami pro rozvoj veřejných prostranství. Další odborníci se případně podílejí podle konkrétní potřeby projektu.

Asistenčním programem prošla například obec Klášter Hradiště nad Jizerou, jíž odborníci pomáhali s připomenutím historické paměti, plánem údržby a dalšího rozvoje centra obce. „Architekti ze spolku Pěstuj prostor nám nejen velmi vkusně, ale také kreativně pomohli s návrhem úprav okolí obecního úřadu v historické části obce. Vytvořili koncepční dokumenty, které nás provedou postupnou realizací. Oceňujeme zejména profesionální přístup a komplexní péči, kterou tým z Pěstuj prostor projektu věnoval,“ prozradila Michala Mydlářová, zastupitelka obce Klášter Hradiště nad Jizerou, která využila prvního ročníku asistenčního programu pro samosprávy při plánování veřejných prostranství v roce 2020.

Pomoc zkušených odborníků ocenila i starostka Hostivic Ing. arch. Klára Čápová, která potřebovala od spolku Pěstuj prostor pomoci s plánem participace a informováním a komunikací projektů města s veřejností: „V Hostivici jsme se nevěnovali jednomu konkrétnímu projektu, ale obecně fungování vztahu města a veřejnosti. Výborný tým sociologů a architektů nejprve vyhodnotil dosavadní spolupráci města, respektive našeho úřadu s občany. Následovalo školení s doporučeními pro další zapojování občanů do projektů rozvoje města v příštích letech. Na konkrétních projektech návrhu územního plánu a architektonické soutěže na základní školu jsme si vyzkoušeli praktické sestavování komunikačního plánu. Školení probíhalo on-line, a vzešlé plány se také navrhovaly ve dvou variantách, distanční a prezenční. Pro město byla vloni vzniklá pandemická situace naprosto nová a doporučení školitelů bylo velkým přínosem.“

____________________________

CO JE ASISTENČNÍ PROGRAM:

Systémová pomoc s tvorbou veřejných prostranství, která může dle potřeby konkrétního žadatele zahrnovat přípravu koncepčních dokumentů, nastavení konkrétního projektu či zlepšení komunikace a participace. Je určený městům, obcím, městským částem a obvodům. Přihlásit se do programu je možné do 12. května 2021. Hodnota programu je 50 000 Kč, z toho je ze strany účastníka hrazeno 20 000 Kč a zbytek jde z dotace. Více informací zde, přihlášku najdete zde.

____________________________

Ilustrační foto: ostrov Santos, Sušice. Projekt realizovalo město Sušice spolu s Nadací Proměny Karla Komárka. Autorem architektonického řešení je atelier Florart, autorem sochařských objektů Václav Fiala. Projektovým manažerem NPKK byla u projektu ostrova Santos Karla Kupilíková.