ARCHITEKTURA OSMIČKOVÝCH ROKŮ: cyklus přednášek o architektuře a společnosti Plzně zakončí díl o roce 1989

# 1989, architektonické večery, architektura, architektura osmičkových roků, disent, historie, historie architektury, občanský aktivismus, Petrová, Plzeň, přednáška, sametová revoluce, Soukup, společnost

Vloženo13. 11. 2018

Text Petr Klíma

Poslední část přednáškové série o architektuře a společnosti Plzně v době zásadních změn společenského uspořádání v uplynulém století se uskuteční v budově dnešní Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. O sondu do období kolem roku 1989 se postarají historička Jana Petrová a architekt Jan Soukup.

Datum: 21. 11. 2018
Čas: 18:00 hod.
Místo: Fakulta strojní ZČU, Univerzitní 22, Plzeň

————————

Událost na Facebooku

————————

Jana Petrová, autorka knihy Zapomenutá generace 80. let 20. století, svoji přednášku věnuje především občanským aktivitám, které skupiny nezávisle smýšlejících lidí vyvíjely v této době na Plzeňsku. Doplní ji o širší společenský kontext pozdních 80. let i popis událostí roku 1989 v Plzni.

Jan Soukup, zakladatel místního ateliéru Soukup Opl Švehla, pohovoří o proměně postavení architekta a architektury v Plzni v přelomovém roce 1989 a po něm, tak jak ji osobně zažil. Promluví i o prostředí tvorby sídlišť, která byla v předlistopadové době dominantní součástí projektování.

Vstupné na přednášku činí 50,- Kč, vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz či GoOut.cz.

————————

Sérií čtyř přednášek chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravuje architekt a historik architektury Petr Klíma ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor a za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČRNadace české architektury a Státního fondu kultury.

————————

Titulní foto: Pavel Němeček, Areál vysokých škol – Fakulta strojní a elektrotechnická, perspektivní pohled, 1. pol. 80. let 20. st. Repro: Architektura ČSR XLIII, 1984, č. 9, s. 404.