ARCHITEKTURA OSMIČKOVÝCH ROKŮ: třetí přednáška o architektuře a společnosti Plzně se zaměří na rok 1968

# 1968, architektonické večery, architektura, architektura osmičkových roků, architektura pozdní moderny, Breitfelder, historie, historie architektury, hotel Ural, Klíma, občanské protesty, Plzeň, Pražské jaro, přednáška, společnost, urbanismus

Vloženo01. 11. 2018

Text Petr Klíma

Již ve středu 7. listopadu 2018 se uskuteční třetí díl přednáškového cyklu, jehož cílem je představit veřejnosti zásadní témata i významné stavby zdejší architektury v klíčových obdobích našich dějin ve 20. století, a to jako bezprostředně související s architektonickým milieu v Plzni i s podobou, strukturou a možnostmi společnosti a jejími představiteli na místní i nadregionální úrovni. Díl zaměřený na období kolem roku 1968, v němž vystoupí historik Miroslav Breitfelder a architekt a historik architektury Petr Klíma, bude hostit budova hotelu Ural (dnes Central) vystavěná v letech 1968–1972.

Datum: 7. 11. 2018
Čas: 18:00 hod.
Místo: hotel Central, náměstí Republiky 33, Plzeň

————————

Událost na Facebooku

————————

Bylo tzv. pražské jaro shodou okolností, náhodou, nebo důsledkem vývoje československé společnosti, který se promítl i do politiky KSČ? Tak se bude ve svém příspěvku ptát Miroslav Breitfelder z katedry historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Upozorní zároveň na to, že vojáky chtěl sovětský vůdce Leonid Brežněv poslat do Československa již v roce 1966.

Petr Klíma z pořádajícího spolku Pěstuj prostor se ve své přednášce o plzeňské architektuře druhé poloviny 60. let minulého století zaměří na výjimečné solitérní stavby – obchodní dům Prior, zimní stadion, budovu závodu Styl a zejména hotel Ural, jehož realizaci předcházelo vzedmutí místní občanské společnosti –, stranou však neponechá ani tehdejší bytovou výstavbu a směrný územní plán města.

Vstupné na přednášku činí 50,- Kč, vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz či GoOut.cz.

————————

Sérií čtyř přednášek chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravuje architekt a historik architektury Petr Klíma ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor a za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČRNadace české architektury a Státního fondu kultury.

————————

Titulní foto: Jaroslava Gloserová, hotel Ural (1968–1972). Repro: Miloslav Sýkora – Stanislav Suda, Tvořivá léta. Profil architektonické a projektové tvorby Stavoprojektu Plzeň 1948–1973, Plzeň 1974, nestr.