SPODNÍ PROUDY: Architektura na vodě aneb SAD a Mjölk hvězdami Městské plovárny

# architektura, drobná architektura, intervence, řeky, soutěž, veřejný prostor

Vloženo08. 06. 2015

Text Šárka Lorencová, Monika Škublová, Petr Klíma

Ve středu 3. června 2015 proběhla v prostoru obnovované Městské plovárny v Doudlevecké čtvrti třetí architektonický večer z cyklu SPODNÍ PROUDY, pořádaného spolkem Pěstuj prostor. Díky slunečnému počasí získala akce s podtitulem Architektura na vodě veskrze letní charakter. Kromě příhodného podnebí přilákala návštěvníky i známá jména architektů z ateliéru SAD a studia Mjölk. Na plovárnu tak dorazilo více než pět desítek lidí a pruhovanými triky se to u řeky jen hemžilo…

Fotoreport z průběhu večera

Jako první se představili tvůrci z Ateliéru SAD – architekt a designér Jerry Koza, architekt Martin Kalhous a stavební inženýr Tomáš Kalhous. Ateliér se ve své tvorbě pohybuje na širokém poli mezi architekturou a designem – věnuje se navrhování rodinných domů, interiérů veřejných budov i produktovému designu (hračky pro děti – nafukovací plachetnice – budou k vidění i na naší plovárně!). Zástupci studia přitom kladou důraz na dotažení návrhů do úspěšné realizace.

Jerry Koza a bratři Kalhousové ve své prezentaci podrobně představili projekt PORT X – plovoucí objekt s variabilním funkčním využitím a možností modulové úpravy velikosti. PORT X může sloužit jako soubor kanceláří, ateliér, luxusní vila, rekreační objekt, startovací byt s různými variantami dispozice, wellness, kavárna, prezentační místo apod. Kromě umístění na vodní hladině může fungovat i na souši – například i v horách u sjezdovky nebo na mořské pláži. Prezentace odhalila průběh realizace prvního prototypu, který dnes kotví v Praze-Holešovicích, a to včetně dobrodružné plavby hotového objektu, taženého malým remorkérem, po hladině Vltavy. Architekti poukázali na to, jak formu Portu ovlivnila technologie výroby a potřeba mobility – objekt byl navržen jako soubor dílů o rozměru 3,3 x 7,3 m, které byly sesazeny do výsledného tvaru až na vodní hladině.

Aktuálním cílem ateliéru SAD, který představuje PORT X nejen jako objekt, ale také jako způsob života, je rozptýlit obavy, které jsou spojeny s bydlením na vodě, a na základě představeného prototypu vytvořit další objekty. Vyhovět současné české legislativě pro užívání říčních břehů a vodní hladiny (nebo přispět k tvorbě příznivějších legislativních podmínek, obvyklých v zahraničí), je však velice obtížné.

Na prezentaci Ateliéru SAD pak navázali zástupci studia Mjölk. Architekti Jan Mach, Jan Vondrák a Lukáš Holub představili především ty projekty a realizace ateliéru, které souvisí s vodou v různých skupenstvích. Prvním z nich byl soutěžní projekt tzv. vodního domu s chráněnými přírodními biotopy v přirozeném prostředí (v prvním podlaží) a pozorovatelnou (ve druhém patře). Následoval návrh a provedení liberecké sauny, která vznikla během jednoho týdne kvůli prezentaci ateliéru na  pražské PechaKucha Night a která měla mimořádný dopad na obyvatele města, městskou správu i reputaci celého ateliéru. Sauna, bílá jako kostka cukru, spočívala na betonových pylonech uprostřed liberecké přehrady tři měsíce. Místní lidé si ji během této doby velice oblíbili, a architekti ji pak lidem a městu věnovali. Jejich dobrý úmysl však překazilo úřední nařízení k odstranění objektu. Sauna je dnes proto umístěna na koupališti v Kateřinkách. „Mjölci“ v Plzni prezentovali její vložení do veřejného prostředí (tj. pozitivní zásah do veřejného prostoru) jako opak krádeže.

Polar Hen – přístřešek pro bruslaře v podobě ledové koule z vody nastříkané na folii příslušného tvaru – byl úspěšným soutěžním projektem realizovaným ve ztížených podmínkách kanadského Winnipegu, kam ateliér odjel v sestavě celkem 12 lidí. Protože však na místě nebylo dostatečně mrazivé počasí, architekti zrealizovali ledovou kouli posléze i doma v Liberci. Ve zbývající části prezentace členové ateliéru představili i další projekty: hausbót, letovisko Kristýna či koncept A Room for London.

Při závěrečné diskusi publikum zajímala zejména praktická stránka jednotlivých realizací a úskalí velkých povodní. Prezentující zodpověděli i dotazy po současné situaci i budoucích plánech obou  studií. Přátelská atmosféry debaty podpořená vtipnými poznámkami hostů se přenesla i do společného večerního opékání na plovárenské náplavce.

——————————

Letošní jarní cyklus architektonických večerů programu Pěstuj prostor rozvíjí téma vody a architektury. Kromě témat a míst, která se objevila v otevřené výzvě Pěstuj prostor, se věnuje i aktuálnímu dění v prostoru města; představuje také zkušenosti odjinud a příklady dobré praxe. Pěstuj prostor tak chce i nadále podporovat zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Letošní cyklus připravují plzeňské architektky Šárka Lorencová a Monika Škublová ve spolupráci s architektem Petrem Klímou a dalšími členy spolku Pěstuj prostor.

Cyklus je pořádán spolkem Pěstuj prostor za podpory Plzně 2015Ministerstva kultury ČR a města Plzně.