Otevřená architektonická soutěž na proměnu vnitrobloku Krašovská je vyhlášena

# architektonická soutěž, architektura, komunitní plánování, veřejný prostor, Vnitroblok Krašovská

Vloženo29. 08. 2016

Text Marek Sivák

V pondělí 29. srpna 2016 vyhlásil městský obvod Plzeň 1 architektonickou soutěž na proměnu vnitrobloku Krašovská. Zadáním soutěže je najít přesvědčivou architektonickou odpověď na požadavky obyvatel sídliště a vyhlašovatele soutěže – Městského obvodu Plzeň 1 – k řešení centrální části vnitrobloku Krašovská. Zadání soutěže vzešlo z rozsáhlé společenské diskuse v podobě plánovacích setkání a dotazníkového šetření a zároveň je souladu s koncepcí rozvoje města Plzně.

„Vnitroblok by měl fungovat jako živá, z velké části volná ozeleněná plocha určená pro odpočinek a volnočasové aktivity, jež poskytne potřebné zázemí a vybavenost pro všechny generace uživatelů, a která není příliš náročná na pravidelnou údržbu,“ cituje ze zadání soutěže místostarostka městského obvodu Ivana Mádlová. Ta s nápadem na rekonstrukci vnitrobloku v loňském roce přišla a oslovila ke spolupráci spolek Pěstuj prostor. Spolek s městským obvodem zorganizovaly rozsáhlé dotazníkové šetření, v němž bylo odevzdáno 753 dotazníků, a dvě plánovací diskuse s místními občany. Výstupem z besed a dotazníků je právě zadání architektonické soutěže (Podrobná specifikace předmětu soutěže). Podařilo se i nastartovat tradici letní sousedské akce – Krašovské zahradní slavnosti, letos proběhl už druhý ročník.

Do soutěže se mohou zapojit soutěžní týmy, jejichž členem je autorizovaný architekt v oboru architektura nebo krajinářská architektura nebo se všeobecnou působností, soutěž probíhá v českém jazyce. Návrh je zapotřebí doručit do podatelny Úřadu městského obvodu Plzeň 1, alej Svobody 60, do 21. listopadu 2016 do 17.00 hodin. Kompletní podklady pro soutěžící jsou ke stažení na tomto profilu zadavatele.

Soutěžní podmínky (pdf, 1,01 MB)
Podrobná specifikace předmětu soutěže
(pdf, 3,15 MB)
Webové stránky projektu