Architekti, krajináři i studenti naplánovali během první části festivalu TUTO MĚSTO proměnu šesti míst v Plzni

# otevřená výzva, TUTO MĚSTO, veřejný prostor, workshop

Vloženo21. 04. 2017

Text Správce systému

Šestnáct architektů a krajinářů pod vedením tří předních odborníků na veřejný prostor, tři dny práce, skvělé návrhy zvelebení šesti veřejných prostranství v Plzni. To je skóre plánovacího workshopu – jarní části festivalu TUTO MĚSTO, který uspořádal na konci března spolek Pěstuj prostor, z. s. Naplánované úpravy budou uskutečněny s pomocí dobrovolníků z řad veřejnosti během podzimní část festivalu od 12. do 16. září. Tu doplní i doprovodný program složený z tematických přednášek a sousedských akcí. Smyslem festivalu je ukázat Plzeňanům, že k proměnám svého okolí mohou sami přispět a inspirovat je, aby společný prostor více využívali.

Festival veřejného prostoru TUTO MĚSTO, který se uskuteční především díky podpoře z grantového programu Plzeňského Prazdroje PRAZDROJ LIDEM, zúročí pětileté zkušenosti organizátorů se zvelebováním Plzně. „Od roku 2012 vyhlašujeme Otevřenou výzvu Pěstuj prostor, kam mohou občané přidávat své nápady na zlepšení svého okolí a nejlepší z nich jsou postupně s jejich přispěním realizovány. Letos jsme se rozhodli uskutečnit proměnu hned šesti míst najednou, ve stejné dny za pomoci více týmů, abychom k tématu veřejného prostoru přitáhli ještě větší pozornost,“ říká Marek Sivák, předseda spolku Pěstuj prostor.

Koordinátorka projektu Silvie Hašlová vyjmenovává řešená místa: „Odborná porota jako vhodné kandidáty vybrala Školní a Chodské náměstí, Kollárovu ulici, zemník u Ježíška, planinu „na Májce“ v Bukovci a prostor pod některým z plzeňských mostů.“

Návrhy úprav jednotlivých míst vznikly během workshopu, který se konal ve dnech 24.–26. března. Zúčastnilo se ho 6 týmů architektů a krajinářských architektů (praktikujících i studentů). Každý tým dostal na starost jedno veřejné prostranství, které ve spolupráci s autory podnětů a místními obyvateli zanalyzoval a následně navrhl vhodné řešení. Velkou pomocí jim byly i rady a zkušenosti garantů projektu TUTO MĚSTO – známého krajinářského architekta Vladimíra Sitty, sochaře Kurta Gebauera a plzeňského architekta Jiřího Zábrana. Účastníci workshopu přišli s netradičními úpravami jednotlivých prostranství – nepůjde jen o „kosmetické úpravy“ či vybavení lavičkami, ale často o změnu fungování jednotlivých míst. Konkrétní procesní kroky jsou nyní laděny se zástupci městských organizací. Jaké jsou výsledky třídenního intenzivního soustředění odborníků, představíme již brzy.

Nápady vzniklé během plánovacího workshopu budou realizovány týmy složených z architektů, autorů podnětů a dalších dobrovolníků ve dnech 12.–16. září 2017. Přidat ruku k dílu může každý, kdo chce přispět ke zvelebení svého města. „V těchto dnech se mohou Plzeňané těšit také na doprovodný program festivalu – zajímavé přednášky o architektuře a veřejném prostoru nebo promítání filmů. Proměnu jednotlivých míst oslavíme v sobotu 16. září sérií sousedských akcí pro širokou veřejnost,“ zve Hašlová.

Více informací naleznete na www.tutomesto.cz.

 Projekt realizuje spolek Pěstuj prostor za podpory grantového programu Prazdroj lidem, Ministerstva kultury České republiky, města Plzně, Městských obvodů Plzeň 1, Plzeň 2 – Slovany, Plzeň 3 a Plzeň 4, DEPO2015, Plzeňských městských dopravních podniků a firem IBCSD, INDUSTRIAL UPCYCLING, a AZS 98.