Druhá část cyklu o veřejném rozměru architektury se bude věnovat městským kancelářím architektury

# architektonické večery, architektura, Architektura jako věc veřejná, diskuse, Jiří Janďourek, kancelář architektury města, Karel Adamec, Karlovy Vary, Liberec, městské plánování, Ondřej Vysloužil, Ostrava, přednáška, urbanismus

Vloženo09. 05. 2022

Text Petr Klíma

V jarní přednáškové a diskusní sérii seznamuje plzeňský spolek Pěstuj prostor zájemce z laické i odborné veřejnosti s různými podobami vztahu architektonické profese a veřejné správy. Druhý díl se uskuteční již ve středu 11. května od 18 hodin v kreativní zóně DEPO2015.

Datum: 11. 5. 2022
Čas: 18:00 hod.
Místo: DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

————————

Událost na Facebooku

————————

„Zatímco v první části cyklu jsme přivedli do Plzně externí městské architektky a architekty věnující práci pro město zpravidla jen část své pracovní aktivity, v rámci druhého dílu představíme interní organizace zřizované samosprávou: kanceláře architektury města a městské ateliéry,“ uvádí dramaturg série Petr Klíma z pořádajícího spolku. Tato koncepční pracoviště zpravidla tvoří vizi budoucího prostorového rozvoje daných měst a prostoru měst se věnují intenzivněji a ve větším měřítku. V Plzni fungování svých organizací přiblíží ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary Karel Adamec, vedoucí KAM v Liberci Jiří Janďourek a ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury v Ostravě Ondřej Vysloužil.

Koordinace projektů, smysluplná formulace a zadávání architektonických nebo urbanistických studií i soutěží a v neposlední řadě také snaha o zapojení široké veřejnosti do debaty o otázkách týkajících se městského prostředí – to vše mají tyto instituce společné. Příspěvky jejich představitelů i následující diskuse však jistě odhalí i jisté odlišnosti, ať už v jejich výchozích pozicích, šíři aktivit, aplikovaných přístupech či konkrétních realizacích.

Vstupné na akci činí 50 Kč. Vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz a GoOut.cz.

––––––––––

Kancelář architektury města Karlovy Vary – Příspěvková organizace města, v jejímž čele stojí architekt Karel Adamec, funguje již čtvrtým rokem. Jako svůj prvořadý úkol si vytyčila zprostředkování komunikace mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací při společném utváření a udržování obrazu města.

Kancelář architektury města Liberec – Liberecká organizace byla zřízena jako samostatný magistrátní odbor. Cílem pětičlenného týmu pod vedením architekta Jiřího Janďourka je navázat na tradici kvalitního urbanismu, dlouhodobě zlepšovat úroveň veřejného prostoru a podílet se na tvorbě kultivovaných ulic, náměstí a parků.

Městský ateliér prostorového plánování a architektury Ostrava – Ředitelem příspěvkové organizace města založené roku 2019 je architekt Ondřej Vysloužil. Pod jeho vedením organizace usiluje tvořit město pro lidi a s lidmi, kteří v něm žijí, a tak se přibližovat ideálu města vitálního, obytného a udržitelného.