Jak to vypadá, když se architekt vrátí domů, a tam se zapojí?

# architektonické večery, Architektura dnes: práce v regionech, Eva Blažková, Jan Kalivoda, Ječmen studio, Lukáš Blažek, Olomouc, přednáška, Progres architekti, současná architektura, Staňkov, Vojtěch Kaas

Vloženo20. 04. 2024

Text Markéta Hossingerová

V jarním přednáškovém a diskusním cyklu s názvem Architektura dnes: práce v regionech se návštěvníci se zájmem o architekturu mohou seznamovat s prací šesti vybraných architektonických kanceláří, jejichž práce je zpravidla spojena s blízkým vztahem k některému z tuzemských regionů. Každý z dílů představuje jeden ateliér místně pevně ukotvený ve vzdálenějších částech republiky, a druhý takový, jehož realizace můžeme nalézat v hojnější míře naopak v Plzeňském kraji. V prvním díle tak vystoupila autorská dvojice Lukáš a Eva Blažkovi z olomouckého Ječmen studia a autorské duo Vojtěch Kaas a Jan Kalivoda coby Progres architekti.

Fotoreport z průběhu akce

Lukáš s Evou se společně po krátkém působení v Ústí nad Labem vrátili do regionu, odkud oba pocházejí. V Olomouci dali vzniknout vlastnímu ateliéru, který nazvali Ječmen studio. Po čase pak pro potřeby kanceláře vybudovali prostory v proluce u vlastního domu – ve výrazné přístavbě k vedlejšímu staršímu domu. Již v té době se intenzivně věnovali lokálním projektům.

S humorem sobě vlastním vyprávěli během přednášky nejen o architektuře, ale i o životě v moravských městech, které svým přístupem oživují i provokují zároveň. První z představených projektů zároveň předznamenaly jejich zaměření na podporu sousedských vztahů a budování vztahu obyvatel k jejich místu – mluvili tak o své příležitostně otevírané kavárně v bývalé garáži ve vlastní zahradě „pod růžovým oblakem rozkvetlých sakur“, o zážitkových trasách v okolí, nebo o objevu dobře dochovaného fortifikačního prvku historické Olomouce, na jehož rekonstrukci a bohatém využití nyní spolu se soukromým investorem pracují:Vzniká tam okolo i development, protože ta samotná pevnost je díra na peníze“. Inspirativní zkušenost pro ně představovala i konverze bývalé olomoucké továrny na telegrafy a telefony v kulturní multifunkční prostor Telegraph, jehož součástí jsou nyní mimo jiné galerie, kavárna nebo coworking. Svou prezentaci zakončili vřelým pozváním: „V pátek do kavárny ve dvoře.

Vojtěch Kaas a Jan Kalivoda svou prezentaci zaměřili také na místo spojené s kořeny jednoho z nich. Ačkoliv společně založili svůj podnik jako Progres architekti v Praze, značná část jejich realizací je v západních Čechách, zejména v okolí Staňkova, odkud pochází Vojtěch Kaas.

V úvodu představili svůj první (a také nejdéle trvající) tamní projekt – rekonstrukci historické menší stodoly v příjemné útočiště v přírodě. Snažili jsme se načíst to místo a využít jeho potenciál,“ shrnuli svůj přístup. Právě tato realizace také nepřímo nastartovala spolupráci se starostou Staňkova. Mottem jejich prezentace se stala nedokončená věta z jejich tehdejšího rozhovoru: Kdyby se každý architekt vrátil do svého rodného místa a aktivně se zapojil…

V duchu tohoto hesla nabízejí architekti městu Staňkov návrhy a vize nových veřejných prostorů i budov pro obyvatele města, například kulturního centra v Lidovém domě, školy nebo sportovní haly. U tohoto typu staveb se oba v krátké odbočce zastavili a prezentovali některé své soutěžní návrhy, mezi kterými vynikl návrh objektu haly pro národní házenou v Žatci. Architekti však nespolupracují jen s městem Staňkov – aktuální přístupy v řešení veřejných budov a prostranství se jim daří přinášet i do okolních menších obcí. Jistě jim v tom pomáhá i znalost místních podmínek, jejich respektování, stejně jako utváření dobrých vzájemných vztahů.

Dotazy z publika v závěrečné diskusi zjišťovaly podrobnější informace o fungování obou ateliérů i o jednotlivých představených projektech. Opakovaně byla řeč i o dotacích. Doporučujeme starostům, aby měli projekty připravené takzvaně v šuplíku, tedy aby investovali do přípravy. Určitě se jim to vyplatí, protože při vyhlášení dotace budou mít více možností, budou pružnější a svobodnější,“ shrnuli Progres architekti Kaas a Kalivoda, kteří mluvili také o soutěžích. Podnětné odpovědi vypovídající o rozdílných zkušenostech všech zúčastněných zazněly při otázce na možnosti a ambice zastávat roli městského či obecního architekta.