Adolf Loos 150: Loos kladl důraz na etické a morální aspekty architektury, upozorní Maria Szadkowska

# Adolf Loos, Adolf Loos 150, architektonické večery, Maria Szadkowska, Opakování génia, přednáška

Vloženo16. 11. 2020

Text Petr Klíma

Podzimní sérii věnovanou životu a dílu Adolfa Loose a jeho spolupracovníků uzavře ve středu 25. listopadu 2020 od 18 hodin již čtvrtá on-line přednáška. Historička umění Maria Szadkowska v ní představí architektonický odkaz Adolfa Loose a principy jeho tvorby. Přednáška uspořádaná ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy bude živě přenášena ve facebookové události na adrese bit.ly/adolfloos4.

Adolf Loos ve svém článku „Architektura“ formuloval základní myšlenku učení o bydlení: „Dům se musí líbit všem. Na rozdíl od uměleckého díla, které se nemusí líbit nikomu…“ V přednášce Adolf Loos. Opakování génia, která doprovodí stejnojmennou výstavu v Muzeu hlavního města Prahy, vedoucí kurátorka Centra památek moderní architektury  této instituce Maria Szadkowska mj. zdůrazní, že etické a morální požadavky kladené na architekturu považoval Loos za důležitější než aspekty estetické. Podobně jako předchozí akce bude i tato přednáška ke zhlédnutí zdarma.

Série přednášek se koná s podporou Ministerstva kultury ČR, města Plzně, Plzeňského kraje, Státního fondu kultury a Nadace české architektury.

***************************

Mgr. Maria Szadkowska

Maria Szadkowska studovala dějiny umění na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2000 působí jako kurátorka Müllerovy vily a vedoucí Studijního a dokumentačního centra Adolfa Loose. V roce 2015 se stala vedoucí kurátorkou Centra památek moderní architektury Muzea hlavního města Prahy. Ve své výstavní a publikační činnosti se zaměřuje na dílo Adolfa Loose v českých zemích, aktivně se také účastní obnovy, restaurování a prezentace Loosových realizací v České republice.

***

Ilustrační obrázek: Adolf Loos, trojnožka z interiéru domu Hedviky Liebsteinové a Jana a Jany Brummelových, 1928, soukromá sbírka, foto: archiv Muzea hlavního města Prahy.