Ve vnitrobloku Krašovská se od 23. července můžete inspirovat úspěšnými proměnami sídlišť v ČR i v zahraničí. Výstavu zahájí zahradní slavnost

# sídliště, veřejný prostor, vnitroblok, Vnitroblok Krašovská, výstava, zapojení veřejnosti, zeleň

Vloženo15. 07. 2015

Text Marek Sivák

Ve čtvrtek 23. 7. 2015 se můžete těšit na zajímavý program, který doprovodí vernisáž výstavy nazvané „Sídlištní inspirace“. Na děti zde bude čekat interaktivní architektonická dílna, na všechny pak komentované prohlídky s autorkou výstavy, bylinkový bar, procházky se sociologem a živá hudba skupiny Tabasker. Krašovská zahradní slavnost se koná od 17 hodin ve vnitrobloku ulic Krašovská a Toužimská – na Košutce u kruhových garáží. Výstava bude ve vnitrobloku k vidění do konce září.

vnitroblokKrasovska_zahradniSlavnost_pozvanka

Slavnost, kterou pořádá Městský obvod Plzeň 1 a spolek Pěstuj prostor, je součástí projektu „Proměna vnitrobloku Krašovská“. Prostranství mezi panelovými domy v ulicích Krašovská a Toužimská – někdy též nazývané „louka“ – je již mnoho let v provizorním stavu. Mimo hokejbalového hřiště a patrových garáží se zde nachází jen trávník s vyšlapanými cestami. Městský obvod chce dát lidem příležitost si říci, co jim na sídlišti schází a jakým způsobem chtějí vnitroblok zlepšit, aby se změnil v příjemné místo vhodné k odpočinku či k aktivnímu trávení volného času. Od května zde probíhá dotazníková kampaň, ve které se zatím shromáždilo přes pět set odevzdaných dotazníků. S kampaní pomohla i 4. základní škola – vedení školy dalo příležitost vyplnit dotazník všem žákům, zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. Třída 9. A pod vedením paní učitelky Korcové dokonce vyrazila do terénu, kde se žáci na proměnu vnitrobloku tázali kolemjdoucích. Své poznatky pak diskutovali s kulturním geografem Akademie věd Petrem Gibasem. Dotazníky je možné vyplnit a odevzdat až do konce července, více informací o nich najdete zde.

Druhou fází projektu je právě inspirační výstava. Prostředí sídlišť je v mnoha ohledech specifické. Na rozdíl od tradiční městské zástavby se vyznačuje zejména vysokým podílem veřejného prostoru, který tvoří až 80 % jeho plochy. Veřejný prostor sídlišť proto má vyšší finanční i správní nároky na údržbu a péči, je citlivější vůči úpravám a novým zásahům. Sídliště se, stejně jako jiné části města, pozvolna vyvíjejí a reagují na společenské změny a měnící se potřeby obyvatel. Průběžné úpravy vyžadují nejen samotné domy, ale i okolní veřejný prostor, který představuje jednu z jejich největších hodnot. Regenerace sídlišť v České republice probíhají přibližně dvě desetiletí, v zahraniční ještě déle. Lze se z těchto zkušeností poučit, vyvarovat se chyb a naopak se inspirovat dobrou praxí?

„Předkládané příklady představují úspěšné realizace proměn sídlištního prostoru v Evropě. Nemáme ambice navrhovat konkrétní modely pro úpravu sídliště Košutka, ale přinést lidem inspiraci představením široké škály principů a možností,“ říká kurátorka výstavy Jana Kubánková z projektu „Sídliště, jak dál?“.

Výstava je rozdělena na jednotlivé části, které prezentují samostatná témata řešení veřejného prostoru. Naleznete zde příklady parků a krajinných úprav, zahrádek a komunitních zahrad, vhodného rozvržení ulic, řešení parkování, zkvalitnění parteru domu, revitalizace fasád, příkladného použití mobiliáře nebo aplikování měkkých nástrojů – např. tzv. „správy sousedství“. Vernisáž výstavy doprovodí bohatý program:

17.00—19.00    workshop pro děti „Architekti ve škole
17.00 a 18.00   komentovaná prohlídka výstavy
17.30—19.30    bylinkový bar a zahradnická dílna Envic
19.00—21.30    vystoupení skupiny Tabasker
19.30                slavnostní přípitek a zahradní občerstvení
Během slavnosti budou mít návštěvníci možnost setkat se a debatovat se zástupci vedení městského obvodu a projít si oblast společně se sociologem.

Autor úvodní fotografie: Petr Ryska (prahaneznama.cz)