Veřejnost může ovlivnit budoucí podobu vnitrobloku na Borech

# komunitní plánování, veřejný prostor, vnitroblok, Vnitroblok Bory, zapojení veřejnosti, zeleň

Vloženo11. 05. 2015

Text Silvie Hašlová

Městský obvod Plzeň 3 nabídne občanům možnost vyjádřit se k budoucí podobě vnitrobloku na Borech, mezi ulicemi Majerova, Raisova, Dvořákova a Politických vězňů. Na konci května uspořádá setkání, na kterém budou lidé diskutovat o způsobech, jak vylepšit toto veřejné prostranství.

Vnitrobloky ve městech mají velký potenciál, který však u nás často zůstává nevyužit. I v anonymním městském prostředí umožňují vznik komunity a vytvoření kvalitně upraveného místa, jež jeho obyvatelé považují za své. „Uvědomujeme si důležitost zapojení veřejnosti do plánování obnovy jejich nejbližšího okolí. Rozhodli jsme se proto uspořádat veřejnou diskusi a poskytnout tak lidem možnost si říci, zda a jak by chtěli prostranství upravit, co jim zde dnes vyhovuje a co jim naopak vadí nebo chybí,“ říká k projektu místostarosta obvodu Radoslav Škarda. Výstupem z diskuse bude vedle identifikování potřeb místních obyvatel i domluva na dalších krocích vzájemné spolupráce. Pokud si občané budou přát vnitroblok upravit, městský obvod osloví několik architektonických kanceláří formou vyzvané soutěže. Jejich úkolem bude přetvořit zadání vzešlé z veřejných besed do kvalitního architektonického návrhu.

„Setkání s veřejností se uskuteční v úterý 26. května od 17:30 v místnosti č. 68 na SPŠ Strojnické a SOŠ prof. Švejcara v Plzni, vchod je z Majerovy ulice, dodává Marek Sivák, zástupce spolku Pěstuj Prostor, který společně s MO Plzeň 3 diskusi organizuje.

pozvanka2015_DL_v1