Borský vnitroblok čeká již druhá veřejná plánovací diskuse, řešit se bude zejména vybavenost a parkování

# Bory, komunitní plánování, veřejný prostor, vnitroblok, zapojení veřejnosti

Vloženo26. 08. 2015

Text Marek Sivák

Přijměte pozvání na další besedu projektu Šance pro vnitroblok na Borech, která se koná dne 9. 9. 2015 od 17:30 na SPŠ Strojnické a SOŠ prof. Švejcara v Plzni (místnost č. 68, vchod z Majerovy ulice). Beseda naváže na výstup z prvního projednání, tématy této besedy budou možnosti parkování vně i uvnitř vnitrobloku a vybavenost vnitrobloku, účastníci budou zpraveni i o postupu jednání ve věci výkupu soukromých pozemků. Zváni jsou zejména všichni obyvatelé vnitrobloku mezi ulicemi Majerova, Raisova, Dvořákova a Politických vězňů a zástupci zdejších SVJ, ale i široká veřejnost, která má k tomuto místu vztah.

 

Projekt realizují Městský obvod Plzeň 3 a spolek Pěstuj prostor, z. s.

Výstup z minulé besedy je ke stažení zde.