PLZEŇ – TRANSFORMACE MĚSTA: přednáškovou sérii zahájí díl o návrhu proměny oblasti severně od řeky Mže

# architektonické večery, architektura, Karlovarská třída, krajina, Mže, Plzeň, přednáška, proměna, Roudná, Severní Předměstí, současná architektura, transformace města, údolí řeky Mže, urbanismus, Váně, veřejný prostor

Vloženo02. 12. 2018

Text Petr Klíma

Ještě před koncem letošního roku odstartuje dvěma večery dlouhodobý přednáškový cyklus zaměřený na klíčová urbanistická témata, která jsou předmětem trvalého zájmu plzeňské odborné i širší veřejnosti – především na možnosti transformace vybraných území města. První část série se soustředí na proměnu oblasti severně od řeky Mže. Stěžejním bodem večera bude diplomový projekt Údolí řeky Mže, který osobně představí jeho autor Josef Váně.

Datum: 12. 12. 2018
Čas: 18:00 hod.
Místo: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, Plzeň

————————

Událost na Facebooku

————————

Architekt se v této akademické úloze soustředil na zpracování vztahu městské části Roudná a přiléhajícího krajinného zázemí, jež transformoval do celoměstského parku. Cílem jeho urbanistického návrhu bylo zodpovědět čtyři otázky, které si položil na základě rozsáhlého a dlouhodobého průzkumu města Plzně: 1) jak využít potenciál řek? 2) Kde realizovat chybějící celoměstský park? 3) Jak posílit jádro města? 4) Jak rozšířit nabídku pro zástavbu?

Prostor s největším potenciálem, kde je možné tyto požadavky splnit, se podle názoru autora nachází v údolí řeky Mže protínající Plzeň. Studiem morfologie a topografie prostoru údolí a městské části Roudná Josef Váně stanovil novou hranici sídla a následně řešil elementární vztah krajiny a města. Údolí rozčlenil na krajinnou osu sledující směr řeky Mže a zahrnující krajinné zázemí přilehlých čtvrtí. Tato „zelená“ osa a její řešení naplňuje potenciál řeky a tvorbu celoměstsky významného parku. Druhou osou v projektu je městská osa, podél níž údolí – ve směru středověké jádro > Roudná > Severní Předměstí – v minulosti překročila městská zástavba. Tuto „červenou“ linku autor rozšířil, nově definoval hranici samotného sídla směrem ke krajině a jasně vymezil dva základní elementy urbanismu – veřejný a neveřejný prostor.

Josef Váně novou čtvrť důsledně komponoval, nezvolil tedy obvyklé řešení, kdy se struktura tvoří podle infrastruktury. Jeho kompozice vychází z morfologických a historických souvislosti krajinné a městské osy a naplňuje nároky a požadavky 21. století pomocí ověřených urbanistických nástrojů – tzv. první a druhé čáry urbanismu.

V příštím roce by na tuto přednášku měly volně navázat další díly série, věnované tzv. severojižnímu průtahu městem (novému trasování silnice I/27) a „poměštění“ části Karlovarské třídy.

Vstupné na akci činí 50,- Kč, vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz či GoOut.cz.

————————

Sérií přednášek chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravuje architekt a historik architektury Petr Klíma ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor a za podpory Ministerstva kultury ČRNadace české architektury a Státního fondu kultury.

————————

Titulní vizualizace: Josef Váně, Údolí řeky Mže, 2016–2017.