Festival TUTO MĚSTO přinese zajímavé úpravy veřejných prostranství i inspirativní doprovodný program

# DEPO2015, komunitní akce, TUTO MĚSTO, veřejný prostor, workshop, zapojení veřejnosti

Vloženo23. 08. 2017

Text Správce systému

Od 12. do 16. září zavítá v rámci festivalu veřejného prostoru TUTO MĚSTO do Plzně šest týmů architektů a krajinářů. S pomocí místních dobrovolníků zrealizují své návrhy úprav několika míst ve veřejném prostoru, které vytvořili během jarního plánovacího workshopu. Prostřednictvím drobných zásahů vylepší Školní a Chodské náměstí, plácek u křižovatky Kollárovy a Kovářské ulice, prostor pod mostem Milenia, zemník u Ježíška a planinu „Na májce“ v Bukovci. Doprovodný program nabídne několik přednáškových večerů, ale především závěrečnou sousedskou slavnost na všech zvelebených místech.

Smyslem festivalu, který se uskuteční především díky podpoře z grantového programu Plzeňského Prazdroje PRAZDROJ LIDEM,  je zlepšit plzeňský veřejný prostor a ukázat občanům, že jeho podobu mohou sami ovlivnit. „Tímto tématem se zabýváme dlouhodobě. Od roku 2012 Plzeňané přidávají své nápady na zvelebení svého okolí do Otevřené výzvy Pěstuj prostor, kterou vyhlašujeme. Ty nejlepší jim potom pomáháme uskutečnit, říká Marek Sivák, předseda spolku Pěstuj prostor. „Věříme, že festivalová forma realizace úprav, kterou jsme letos zvolili, přitáhne k veřejnému prostoru ještě více pozornosti. Na pomoc jsme si přizvali i přední české odborníky – krajinářského architekta Vladimíra Sittu, sochaře Kurta Gebauera a architekta Jiřího Zábrana,“ dodává.

 

Na proměnu vybraných míst budou mít architekti pět dní, nebudou však na práci sami. „Kromě autorů podnětů jim pomůžou i dobrovolníci z řad široké veřejnosti. Zapojit se může každý, kdo má zájem přispět ke zvelebení svého okolí. Hlásit se mohou na info@pestujprostor.cz,“ říká koordinátorka festivalu Silvie Hašlová.  „Vítáni jsou ale i kolemjdoucí, kteří se mohou kdykoliv přijít podívat, jak práce pokračují. Účastníci workshopu určitě ocení podporu ve formě slovní pochvaly, přidané ruky k dílu nebo donesené domácí buchty“ dodává. Festival je možné podpořit také finančním příspěvkem prostřednictvím platformy darujme.cz (bit.ly/tutomesto).

Součástí festivalu bude i nabitý doprovodný program. „Ve středu 13. září od 18 hodin v kavárně DEPO2015 (Presslova 14) představí jednotlivé týmy návrhy úprav „svých“ míst. O den později, ve stejný čas, tentokrát v prostorách komunitního centra Plzeň zastávka (Přeštická 4) se mohou návštěvníci těšit na inspirativní přednášky lidí, kteří mění své okolí k lepšímu. Pozvání přijal mimo jiné věhlasný pražský „pouliční zahradník“ Tomáš Plesník či mladí architekti ze spolku Nezevli jen tak, kteří za sebou mají drobné úpravy celé řadě obcí a městeček v České republice.

Vyvrcholením celého festivalu bude série sousedských oslav pro širokou veřejnost na proměněných místech v sobotu 16. září od 17 hod. Uskuteční se v rámci celorepublikového festivalu Zažít město jinak, který se snaží inspirovat lidi, aby místa ve svém okolí využívali i jiným – příjemnějším – způsobem, než jsou běžně zvyklí. Program oslav je v režii místních, spojujícím prvkem však bude hudba a dobré jídlo, které s sebou může donést každý návštěvník ,“ zve Hašlová. „Více informací k festivalu naleznete na www.tutomesto.cz,“ dodává.

 

A jak se jednotlivá místa promění?

Školní náměstí (autor podnětu: Romana Vojtíšková autoři návrhu úprav: Markéta Škopková, Kateřina Kmecová)
Na Školním náměstí ve Skvrňanech, návsi někdejší vesnice, se z původních staveb zachovala pouze budova školy. Plocha náměstí byla v období komunismu necitlivě narušena kapacitní silnicí, pod kterou vznikl dnes nevyužívaný podchod. Ten se v září promění v netradiční venkovní, ale přesto krytý pobytový prostor s různými typy mobiliáře, který poslouží nejen žákům a studentům místních škol. Obě strany podchodu s přilehlým veřejným prostorem pak propojí výrazná barevná malba.

Chodské náměstí (autor podnětu: Roman Černík, autoři návrhu úprav: Zuzana Končelová, Lucie Pavlištíková)
Chodské náměstí je známé svým tradičním trhem, kromě nakupujících je však také cílem studentů Střední průmyslové školy stavební a Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, jež zde sídlí. Právě předprostor „pajdy“ dnes trpí řadou bariér a studenti ho mohou jen stěží využívat. Díky festivalu TUTO MĚSTO by se měl stát přátelštějším k pobývání – napomůže tomu umístění mobiliáře, hravá malba na chodníku a důslednější dodržování pravidel pro parkování v tomto prostoru.

Pod plzeňskými mosty (autor podnětu: ENVIC, občanské sdružení, autoři návrhu úprav:  Adéla Chmelová, Eliška Olšanská)
Prostory pod mosty jsou často zanedbanými, nehostinnými místy, kterým se lidé snaží vyhnout či je alespoň projít co nejrychleji. S trochou snahy se však mohou stát příjemným zákoutím, kde se dá ukrýt před deštěm nebo nerušeně rozjímat. Netradiční umělecké instalace, které navrhli účastníci workshopu, vylepší průchod pod mostem Milénia na levém břehu řeky Radbuzy.

Planina „na Májce“ v Bukovci (autor podnětu: Jiří Hanousek, autoři návrhu úprav: Jakub Kuča, Karolína Plášková, Nikola Puchelová)
Téměř magické místo u železniční trati Plzeň–Praha využívají bukovečtí pro pořádání rozmanitých kulturních akcí, od stavění a kácení „májky“ až po svatby. Chybí jim však odpovídající zázemí a tak se úkolem architektů a krajinářů stalo vytvoření mobilní konstrukce, která poslouží jako přístřešek či provizorní stánek v době konání akcí a zároveň se mimo akce stane sama o sobě uměleckým objektem.

Kollárka (autor podnětu: Jana Eismanová, autoři návrhu úprav: placemakers.cz )
Úpravu plácku u křižovatky ulic Kollárova a Kovářská iniciovala neformální skupina zdejších obyvatel „Kollárka žije“. Ta od minulého roku usiluje s pomocí spolku Pěstuj prostor a firmy placemakers.cz o kultivaci celé Kollárovy ulice nacházející se v bezprostřední blízkosti historického jádra Plzně. Tým „plejsmejkrů“ zde navrhl víceúčelovou dřevěnou platformu, která poslouží k hudebním, tanečním a dalším drobným kulturním vystoupením. Během běžných dní bude fungovat jako místo pro setkávání a nabídne možnost posezení a odpočinku.

Zemník u Ježíška (autor podnětu: Jan Šebesta, autoři návrhu úprav: Kristián Holan, Olga Lebedeva, Anna Seimlová)
Zemní val na pravém břehu řeky Radbuzy poblíž kostela U Ježíška měl být pouze dočasnou skládkou zeminy při stavbě mostu Milénia. Dodnes však nebyl odstraněn a mezitím se stal přirozenou i hojně využívanou součástí rekreační oblasti u řeky. Pěstuj prostor již na zemníku působil dříve – v roce 2013 zde v rámci prvního mezinárodního workcampu v Plzni vybudoval stávající přístupové cesty. Účastníci letošního workshopu úkol pojali pietně. Navrhli několik drobných úprav, které zvýrazní geometrickou kompozici zemníku.  Se studenty Církevního gymnázia, kteří s nápadem na další úpravu tohoto místa přišli, zde chtějí uspořádat dočasnou výstavu a zároveň motivovali další lidi, aby náhorní plošinu více využívali jako prostor pro pořádání akcí či vystavování svých děl.

Projekt realizuje spolek Pěstuj prostor za podpory grantového programu Prazdroj lidem a Ministerstva kultury České republiky, ve spolupráci s městem Plzní a Městskými obvody Plzeň 2 – Slovany, Plzeň 3, DEPO2015, Plzeňskými městskými dopravními podniky a firmami M.A.T. Group, IBCSD, INDUSTRIAL UPCYCLING, AZS 98, Dřevo Trust, Boels, Bayo.s, Eurovia, Euroverlag a RENGL. Projekt je součásti Landscape festivalu Plzeň 2017, záštitu mu udělila Česká komora architektů. Závěrečné sousedské akce se uskuteční v rámci celorepublikového festivalu Zažit město jinak.