Širší odůvodnění poroty a doplňující informace koordinátorů Pěstuj prostor k podnětům

# intervence, otevřená výzva, veřejný prostor, zapojení veřejnosti

Vloženo10. 04. 2013

Text Správce systému

Do komunitního programu Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015 přišlo od loňského října celkem 83 námětů občanů. Hodnotilo se ve dvou kategoriích: Schody pro Plzeň (12) a Obecný podnět (71). V první kate­go­rii byly vybrány tři nejlepší podněty, ve druhé jich porota ocenila pět. Plzeň 2015 již začala s řešením některých vybraných podnětů.

V tomto dokumentu naleznete širší odůvodnění poroty i doplňující informace koordinátorů Pěstuj prostor. Dokument by měl sloužit jako zpětná vazba mezi programem Pěstuj prostor a zadavateli podnětů. Ne všechny podněty mohou být aktivně řešeny Plzní 2015. Proto se porota a koordinátoři snažili poskytnout základní rady pro ty z Vás, pro které zájem o veřejný prostor nekončí zadáním podnětu a chtějí sami podniknout další kroky. Dokument není oficiálním protokolem poroty.

Oficiální protokol poroty je ke stažení zde.

Více informací o průběhu hodnocení a vyhlášení výsledků naleznete zde.

Ještě jednou bychom chtěli všem zadavatelům podnětů poděkovat za jejich úsilí a péči o veřejný prostor. Některé vybrané podněty budou realizovány v rámci komunitních workshopů a workcampů Plzně 2015. Budeme rádi, pokud se na nich setkáme s mnohými z Vás.