Rok 2020 ve znamení zelenomodré infrastruktury: přednáškový cyklus, workshopy pro školy i Den architektury

# den architektury, diskuze, Plzeň zelená a modrá, přednáška, veřejný prostor, vzdělávání v architektuře, workshop pro děti, zelenomodrá infrastruktura

Vloženo09. 03. 2020

Text Správce systému

Téma adaptace měst na změnu klimatu je stále aktuálnější. Spolek Pěstuj prostor se mu v tomto roce bude věnovat v rámci hned několika projektů. Široké veřejnosti představí zelenomodrou infrastrukturu města v teorii i praxi jarní přednáškový cyklus „Plzeň zelená a modrá“ a letošní ročník festivalu „Den architektury“. Pro nejmladší generaci je určen „zelenomodrý“ workshop, který je součástí komplexního vzdělávacího programu Město kolem nás, který spolek připravuje pro letošní rok.

Čtyřdílná přednášková série uspořádaná za účasti domácích i zahraničních hostů se zaměří především na současnou progresivní praxi v plánování, navrhování a realizaci systémů tzv. zeleno-modré infrastruktury města a městské zeleně. V úvodním dílu cyklu otevře také téma adaptačních opatření na klimatickou změnu.

Program Dne architektury 2020, který se uskuteční ve dnech 3. a 4. října, umožní veřejnosti poznat zelenomodrou infrastrukturu města „in situ“, a to prostřednictvím komentovaných prohlídek modré a zelené infrastruktury města s autory projektů, majiteli či správci infrastruktury. Do programu festivalu bude patřit i procházka městskou divočinou, prohlídky zelených střech či dílna pro děti.

Důležitost zeleně, vody, půdy či krajiny ve městě bude tematizovat i workshopový modul koncipovaný jako „exteriérová“ exkurze v délce 2-3 vyučovacích hodin pro žáky základních škol a studenty škol středních. Workshopy v jednotlivých školách proběhnou v červnu, září a říjnu letošního roku.

Všechny tři projekty se společným „zelenomodrým“ jmenovatelem se uskuteční s podporou města Plzně,  Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Nadačního fondu Zelený poklad a Státní fondu kultury.

Ilustrační obrázek: BB Centrum, budova DELTA (www.bbcentrum.cz), foto: Václav Čubr