O zjednodušení administrativy pro aktivní lidi se snaží konference „Procesy pokroku“, která přivede do Plzně zástupce samospráv a kulturních organizací z různých míst republiky

# diskuse, konference, občanské projekty, Procesy pokroku, veřejný prostor, zapojení veřejnosti

Vloženo04. 04. 2018

Text Správce systému

Ať už se jedná o koncert v parku nebo o sousedskou výrobu nové lavičky, z častých zpráv od organizátorů projektů ve veřejném prostoru vyplývá, že nejvíce odrazujícím faktorem je byrokratická zátěž. Ta bývá příčinou i toho, že aktivní lidé často brzy „vyhoří“ a začnou svou energii raději věnovat jiné oblasti, nebo upřednostní pořádání akcí „na černo“. Rozsáhlá administrativa je však problémem i pro samotné úřady, které se potýkají s vyčerpanými kapacitami svých pracovníků. S nadsázkou řečeno, některé postupy jsou již tak složité, že skoro nikdo neví, jak je vlastně řešit, nebo kdo všechno o nich má rozhodovat. Možná nastal čas udělat život zase o něco jednodušší a vrátit do něj aktivním lidem i úředníkům obyčejnou radost.

S podobnými potížemi se potýkal i plzeňský spolek Pěstuj prostor – úspěchy a neúspěchy jeho projektů často významně závisely na tom, zda na úřadě našel „sympatizující osobu“, která mu po několika měsících řešení pomohla najít cestu a projekt v poslední chvíli zachránit.

„Dospěli jsme k závěru, že je velká škoda, kolik nadšenců toto odrazuje. V naší zemi máme velkou výhodu, že je tu stále pořád hodně aktivních a obětavých lidí. Pokud by se samosprávy naučily s touto energií dobře pracovat, řadu problémů by jim lidé pomohli vyřešit, navíc s přidaným osobním vztahem a za relativně malé náklady,“ věří architekt Marek Sivák ze spolku Pěstuj prostor.

Spolek se v loňském roce rozhodl k problému postavit čelem a oslovil desítky podobně zaměřených organizací i celou řadu samospráv v České a Slovenské republice. Do projektu se v první fázi – hloubkového dotazníkového šetření – nakonec zapojilo více než 50 organizací.

„Tento čtvrtek přijedou zástupci většiny z nich do plzeňského kulturního centra Moving Station, abychom na konferenci společně hledali cesty, jak k tomu nejlépe přistoupit. Chceme zjistit, co jsou skutečná bolavá místa a možnosti jejich řešení, na čem nalezneme shodu a na čem ne. Máme velkou radost, že se přihlásili zástupci samospráv např. z Ostravy, Kladna, Prahy, Pardubic a samozřejmě z Plzně, a zároveň mnoho aktivních neziskových či příspěvkových organizací, jež všechny tyto problémy trápí,“ dodává Marek Sivák.

Důležitost tématu si uvědomuje i vedení města Plzně – primátor Martin Zrzavecký poskytl konferenci svoji záštitu. Město se samo také snaží problém řešit, letos např. zavedlo elektronické podávání žádostí o povolení předzahrádek pro restauratéry.

Na průběh projektu dohlíží expertní skupina, v níž jsou zástupci všech stran – od organizátorů akcí přes zástupce úřadu a politické reprezentace. Jedním z členů expertní skupiny je kulturní manažerka Šárka Zahálková z Pardubického spolku Offcity, která na problematice pracovala již během projektu Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015. K nově provedenému průzkumu říká: „Z dotazníků vyplynulo, že proces povolování projektů a akcí ve veřejném prostoru nejvíce doprovází strach, až překvapivě přítomný na straně úřadů i žadatelů, který však často není podložený reálnou zkušeností. Strach z toho, že si někdo bude na něco stěžovat, nebo že se s žadatelem nebudou na úřadu bavit. Věříme, že se nám projektem podaří tyto emoční bariéry překonat a nastartovat ještě přínosnější model spolupráce.“

 Projekt organizuje spolek Pěstuj prostor, z. s. za podpory Ministerstva kultury ČR, členy expertní skupiny jsou zástupci organizací Auto*mat, Offcity, Plzeň zastávka, MAKAI atelier, MO Ostrava Poruba, MO Plzeň 1 a Pěstuj prostor. Konference je pořádána pod záštitou primátora města Plzně, partnerem je Johan centrum – Moving Station.