Od Zpěvomatu přes skautské hry po komunitní zahradu – přijďte se podívat, jak se v Plzni letos pěstoval prostor

# granty, komunitní akce, otevřená výzva, veřejný prostor

Vloženo06. 11. 2015

Text Silvie Hašlová

Již potřetí mohli plzeňští občané přispět svým nápadem, jak vylepšit veřejný prostor a zapojit se do otevřené výzvy Pěstuj prostor, která vznikla v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Své podněty letos podávali ve dvou kategoriích – aktivní lidé a organizace, kteří je chtěli sami realizovat, žádali i o grant. Ve středu 18. listopadu od 18 hodin v kavárně DEPO2015 představí autoři vítězných projektů z grantové kategorie výsledky svého několikaměsíčního úsilí. Po prezentacích, inspirovaných svižným formátem 20 snímků po 20ti vteřinách, bude následovat seminář pro zájemce o účast v otevřené výzvě 2016.

 

Těšit se můžete na ukázky těchto projektů:

Plzeňský Zpěvomat
„Kouzelný pouliční nástroj, který zní na přání kolemjdoucích“ rozveselil čtyřem stovkám Plzeňanů deštivý den na začátku října. Kolemjdoucí mohli jen tak poslouchat zpovzdálí nebo usednout na židle uprostřed kruhu amatérských zpěváků a vybrat si z široké nabídky skladeb, od populárních až po složené speciálně pro Zpěvomat, které zpěváci secvičili za jediné dopoledne.

Živo na černických schodech
Dlouho nevyužívaná budova bývalého panského hostince se díky Spolku ŽIVO proměnila v rodinné centrum, které nabízí volnočasové aktivity místním obyvatelům všech generací. S přispěním grantu Pěstuj prostor vznikly pod rukama návštěvníků dvě komunitní knihovny, jedna umístěná uvnitř, druhá na ulici, přístupná všem lidem z okolí. Utužovat sousedské vztahy mohli návštěvníci při Pálení čarodějnic nebo během Loučení s létem.

Zahrada 2.0
Nádvoří bývalého trolejbusového depa letos kromě soch z dílny Čestmíra Sušky oživila i komunitní zahrada, kde si mohli Plzeňané v truhlících vytvořených z palet vypěstovat vlastní zeleninu či bylinky. Zahradníci sklidili nejen 200 ks chilli papriček a spoustu další zeleniny, ale získali i 10 kg medu od tří včelstev instalovaných na střeše DEPO2015.

Hravý skautský areál Pod Chlumem
„A co děti – mají si kde hrát? Ale nejen děti!“ Díky skautům z Doubravky je v Plzni o jedno místo ke hraní více. Vyrobili zážitkovou bednu, ze které si lidé mohou půjčit různé sportovní potřeby, rozmístili tabulky s tipy na zajímavé aktivity a vytvořili překážkovou dráhu z přírodních materiálů. Areál bude slavnostně otevřen pro veřejnost na jaře příštího roku.

 

Následující čtyři projekty byly podpořeny už v předchozích letech a letos jejich autoři získali grant na pokračování svých aktivit:

Slavnosti jablek v Zapomenuté zahradě 2015
Zapomenutou zahradu osvobodili ze spárů přebujelé zeleně před 3 lety mezinárodní dobrovolníci. Od té doby se zde každoročně konají Slavnosti jablek, kde místní obyvatelé z vlastnoručně nasbíraného ovoce vyrábějí mošt a povidla, vyměňují si recepty na zpracování ovoce a večer za svitu svíček naslouchají hudebním vystoupením.

Pokračování projektu Křížky a Vetřelci
Projekt Křížky a vetřelci, inspirovaný známými „Vetřelci a volavkami“ Pavla Karouse, dokumentuje kromě uměleckých objektů z období normalizace i drobné sakrální památky a starší výtvarná díla ve veřejném prostoru města Plzně. Kromě zmapování dalších více než 300 objektů a přípravy tištěné mapy sakrálních památek mají letos na svém kontě i netradiční objev – milionovou plastiku od sochaře Malicha, kterou po dlouhém pátrání objevili zapomenutou za skříní v kanceláři autoškoly.

Zastávka v pohybu
Nevyužívaná drážní budova Plzeň Zastávka se loni proměnila v komunitně-kulturní centrum. Letos díky grantu Pěstuj prostor vyrobili návštěvníci centra ptačí budky, originální stojany na kola s vestavěnou knihovničkou a pomohli také s přestavbou bylinkové zahrádky. V upraveném parčíku teď návštěvníci Zastávky trénují své tělo i ducha během pravidelných rozcviček se společnou snídaní.

Kultivace pramenů na Roudné 2
Zpustlé roudenské prameny se v minulém roce začaly probouzet k životu díky dobrovolnickým brigádám místních obyvatel. Ti zde vysbírali odpadky a vyřezali náletovou vegetaci. Letos Roudeňáci v těchto pracech pokračovali – kromě údržby zeleně a úklidu pramenů a jejich okolí zde také instalovali lavičky, které slouží k posezení všem návštěvníkům.  V rámci letního workcampu Pěstuj prostor jim pomohli i mezinárodní dobrovolníci, kteří vytvořili můstky přes prameny, pařezový stůl, pocitovou stezku a stojan na kola.

——————————————

Otevřená výzva Pěstuj prostor vznikla jako nástroj, který povzbuzuje občany k většímu zájmu o místo, kde žijí a podporuje je v aktivním zlepšování tohoto prostředí. Iniciátor programu architekt Marek Sivák k tomu říká: „Přejeme si, aby se veřejný prostor čím dál více skládal z míst, na kterých lidem záleží, která jsou jim příjemná a plná života. Od začátku fungování programu Pěstuj prostor se povedlo získat od Plzeňanů více než dvě stovky podnětů, z nichž některé byly realizovány přímo jejich autory za naší podpory, nebo naopak námi ve spolupráci s autory podnětů. Jiné posloužily jako inspirace pro projekty Plzně 2015 či ukázaly městským organizacím, co občany trápí a čím je třeba se zabývat. Třetí ročník potvrdil, že přestože se jedná o aktivity malého měřítka, společně mají potenciál výrazně přispět k pozitivní proměně města, a to jak fyzické, tak mentální.“

 

Text: Silvie Hašlová