Cyklisté v Plzni sobě

Kategorie

Chci pěstovat veřejný prostor

Autor podnětu

Veronika Leiblová

Vloženo

28. 02. 2015

Ročník

2014-2015

Městský obvod

Celá plzeň

67 bodů

Iniciativa Plzeň na kole je volné seskupení lidí, kteří považují jízdní kolo či koloběžku za plnohodnotný prostředek individuální dopravy ve městě. Iniciativa pracuje od roku 2012 a snaží se podporovat komunitu lidí, kteří jezdí po Plzni na kole, a podílet se na zvyšování bezpečnosti a pohodlí pro cyklisty ve městě. Všichni členové pracují pro iniciativu bezplatně ve svém volném čase.
Usilujeme o to, aby se městská cyklistika v Plzni stala samozřejmou a bezpečnou alternativou k osobní automobilové dopravě. Cyklistika je v Plzni velmi oblíbenou rekreační aktivitou, ale podle průzkumu zpracovaného pro Plán udržitelné mobility Plzně 62% obyvatel Plzně a okolí nikdy nepoužije kolo jako dopravní prostředek (zdroj dat Průzkum mobility v plzeňské aglomeraci, PMDP, 2014, dostupné na http://www.mobilita-plzen.cz).
Tomu, aby se městská cyklistika mohla stát v Plzni samozřejmou a příjemnou formou dopravy, brání řada překážek – nebezpečnost provozu ve městě, špatná návaznost cyklostezek, nedostatečná cykloinfrastruktura, absence cyklostojanů u veřejných institucí, problematická místa v provozu. Naším projektem bychom rádi napomohli k odstranění takových bariér a zvýšení podílu městské cyklistiky v Plzni.

Návrh autora podnětu

Navrhujeme zřízení webového portálu ke správě podnětů z řad cyklistické veřejnosti. Takový portál může být účinným nástrojem, jak přispět ke zlepšení podmínek pro cyklisty v Plzni. Portál bude nástrojem jak pro cyklisty, tak pro správu města. Používání kola jako dopravního prostředku může přinést zlepšení kvality života ve městě a snížení zátěže automobilové dopravy v Plzni. Inspirací nám byly podobné úspěšné projekty již fungující v Praze (např. Cyklisté sobě, Chodci sobě) a dalších městech. Funkce webového portálu - zadávání podnětů ke zlepšení podmínek městské cyklistiky v Plzni (různé úrovně – od chybějících stojanů, aut parkujících v cyklostezce, až po nevhodně řešenou dopravní situaci a návrhy vedení cyklostezek) - možnost diskuse k podnětu, vkládání fotografií, zaznamenávání do mapy - možnost získání podpory od lidí, kterým problematické místo také vadí - sledování vývoje podnětu, diskusní vlákna, sledování vývoje při podání k odpovědnému úřadu - propojení městských cyklistů v Plzni, prostor pro rozvoj cyklistické komunity - metodické vedení ze strany iniciativy pro úspěšnou komunikaci při řešení podnětů

DO DISKUSE

Diskuse k podnětu

od: Pavel Cvrček

04. 03. 2015 | 12:47 |

Se Správou veřejného statku jsme na toto téma diskutovali v lednu a na formě předávání podnětů jsme se domluvili.

od: AHA

03. 03. 2015 | 01:12 |

Je někde vyjádření příslušných odborů města, že o takový "nástroj" mají zájem a že jej budou používat? Pokud ne, tak nemluvte o nástroji pro správu města. Auta parkující na cyklostezce je možné hlásit městské policii či Policii ČR, pro tyto podněty není potřeba portál.

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+