Zapojte se do obnovy Jiráskova náměstí!

# architektura, náměstí, Obnova Jiráskova náměstí, veřejný prostor, zahrada, zapojení veřejnosti, zeleň

Vloženo02. 02. 2015

Text Správce systému

Jiráskovo náměstí i přes svou výhodnou polohu není dnes příliš využívaným a přívětivým veřejným prostranstvím. Může za to zejména jeho současný stav, ale to by se mohlo v budoucnu změnit. Městský obvod Plzeň 2 – Slovany chce totiž v souvislosti s novými grantovými výzvami opět oživit dlouhodobou snahu o jeho revitalizaci. K přímé spolupráci nyní přizval i klášter dominikánů a Masarykovu základní školu, jejíž žáci a učitelé navíc každoročně pořádají akci Víkend otevřených zahrad právě v klášterní zahradě. Právě tato zahrada, nacházející se za zdí uprostřed náměstí, by se mohla stát v budoucnu veřejnosti přístupnější a poskytnout jí tak chráněný relaxační prostor přímo v centru Slovan.

Záměry radnice se ale netýkají jen zahrady, ale celého prostoru Jiráskova náměstí. „Chtěli bychom proto do přípravy zapojit co nejvíce tamních subjektů včetně široké veřejnosti Zajímá nás, jak by chtěli obyvatelé Slovan náměstí využívat, zda ho vnímají spíše jako odpočinkový park, majestátní předpolí kostela, místo pro rodiče s dětmi nebo vše dohromady.“ říká místostarosta Slovan Jan Fluxa. Radnice proto ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor připraví jednoduchý dotazník a uspořádá dvě veřejné besedy. Cílem je zjistit názor veřejnosti a zpracovat komunitní plán, který by jasně identifikoval potřeby a přání obyvatel obvodu. Dotazník bude možné vyplnit mezi 2. a 20. únorem v budově slovanské radnice, na Masarykově ZŠ a v klášteře dominikánů, elektronická verze bude i na webových stránkách obvodu a spolku Pěstuj prostor. „Pracovní setkání s veřejností proběhnou v sobotu 28. února od 10:00 na Masarykově ZŠ a v úterý 3. března od 17:00 v klášteře na Jiráskově náměstí.“ Doplňuje Marek Sivák, zástupce spolku Pěstuj Prostor, který s vedením obvodu na přípravě projektu v současné době spolupracuje. Tato setkání budou mít charakter přibližně dvouhodinového pracovního workshopu.

Dotazník je ke stažení zde. Vyplněný dotazník odevzdejte do 20. února 2015 na kontaktním místě, kterým je radnice Slovany (Koterovská 83), Masarykova ZŠ nebo klášter dominikánů (obojí Jiráskovo nám.), popř. jej zašlete e-mailem na info@pestujprostor.cz

 

pozvánka_web__02