O Pěstuj prostor

Výroční zprávu Pěstuj prostor 2021 (vč. účetní závěrky) stáhnete zde (česky)
Výroční zprávu Pěstuj prostor 2020 (vč. účetní závěrky) stáhnete zde (česky)
Výroční zprávu Pěstuj prostor 2019 (vč. účetní závěrky) stáhnete zde (česky)
Výroční zprávu Pěstuj prostor 2018 (vč. účetní závěrky) stáhnete zde (česky)
Výroční zprávu Pěstuj prostor 2017 (vč. účetní závěrky) stáhnete zde (česky)
Výroční zprávu Pěstuj prostor 2016 (vč. účetní závěrky) stáhnete zde (česky)
Výroční zprávu Pěstuj prostor 2015 (vč. účetní závěrky) stáhnete zde (česky)
Portfolio programu Pěstuj prostor 2012–2014 stáhnete zde (česky)
You may download Foster the City 2012–2014 Programme Porfolio here (English)

 

O Pěstuj prostor jste možná slyšeli, když jste trávili příjemné letní odpoledne na Městské plovárně, při prohlídce zajímavého interiéru během plzeňského Dne architektury nebo pokud jste podávali svůj vlastní podnět na zlepšení veřejného prostoru Plzně. Možná jste se i zamysleli nad tím, co Pěstuj prostor je, kdo za ním stojí a čím vším se tito lidé zabývají. Pěstuj prostor vznikl v roce 2012 v rámci společnosti Plzeň 2015, o. p. s. jako komunitní program pro veřejný prostor. Po dvou letech úspěšného působení jsme na podzim 2014 založili spolek Pěstuj prostor, z. s., který má zajistit pokračování programu i po roce 2015. Od ledna 2015 fungujeme zcela samostatně, i když jsme hrdou součástí programu Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015. V tu dobu také pod náš spolek přešly některé samostatné projekty (např. Plzeňský architektonický manuál (PAM) nebo Zelená mapa Plzně), na jejichž vzniku se členové spolku podíleli.

Dnes spolek Pěstuj prostor realizuje komplexní soubor vzájemně provázaných aktivit, jejichž cílem je zapojovat veřejnost do péče o rozvoj veřejného prostoru a zvyšovat vzdělanost v oblasti architektury, urbanismu a umění. Během více než tří let naší existence se nám ve spolupráci s městskými organizacemi, neziskovými iniciativami i nezávislými odborníky podařilo uspořádat přes sto vzdělávacích a komunitně-realizačních akcí, proměnit řadu zanedbaných míst v Plzni, vytvořit netradiční webové i tištěné průvodce po plzeňském veřejném prostoru a architektuře a zapojit stovky občanů prostřednictvím Otevřené výzvy a dobrovolnických akcí. Naší cestou není pouze kriticky ukazovat na problémy, ale hledat jejich schůdná řešení a posilovat konstruktivní spolupráci veřejnosti, odborníků a místní samosprávy. Společnými silami se snažíme uskutečnit co nejvíce pozitivních změn.

 

Aktivity spolku Pěstuj prostor jsou strukturovány do tří částí:

1. PARTICIPACE
Otevřená výzva a spolupráce s veřejnou správou na zapojování veřejnosti do participačních projektů

2. VZDĚLÁVÁNÍ
přednášky (diskusní semináře, architektonické večery), architektonické procházky, výstavy, Den architektury Plzeň, Plzeňský architektonický manuál (PAM), Zelená mapa Plzně (ZMP)

3. REALIZACE
mezinárodní workcampy, workshopy, realizace podnětů z otevřené výzvy, komunitně-kulturní program na Městské plovárně, Pramenech na Roudné apod.

Pěstuj prostor je tedy jednak název spolku a souhrnné jméno pro všechny aktivity, které vytváříme, a jednak si tento původní název uchovala i Otevřená výzva Pěstuj prostor, tedy program, prostřednictvím kterého můžete přihlásit svůj podnět na zlepšení a sami přidat ruku k dílu při jeho realizaci. Projekty Pěstuj prostor jsou také projekty dalších nezávislých organizací a jednotlivců, kteří se prostřednictvím naší Otevřené výzvy podílejí na zlepšování veřejného prostoru města – a my jim za to moc děkujeme.

 

Více o pozadí, historii a vývoji projektu:

Téma veřejného prostoru, architektury a urbanismu bylo dlouhodobě vnímáno zástupci veřejné správy, odborníky i veřejností jako potřebná a nedostatečně rozvíjená součást plzeňského kulturního prostředí – tj. takového prostředí, v němž sdílené kulturní hodnoty úzce souvisejí s kvalitou fyzického prostoru i aktivní rolí veřejnosti. Právě možnost občanů podílet se na formování veřejného prostoru a zároveň i péči o něj, spjatá se samotnou podstatou demokracie, nejen kultivuje vystavěné prostředí, ale rovněž prohlubuje sociální vazby a přispívá ke kulturní vyspělosti společnosti.

Zárodky budoucího projektu Pěstuj prostor se poprvé objevily v aktivitách neformálního sdružení Škoda Plzně. V polovině roku 2012 přišla nabídka na zapojení se do vznikajícího týmu Veřejný prostor a společenství Plzně 2015, o. p. s. Pod vedením Alexandry Brabcové začal Marek Sivák ve spolupráci s Petrem Klímou formovat první komplexnější výstupy – v tomto roce byl vyhlášen první ročník otevřené výzvy Pěstuj prostor a ve spolupráci s CpKP ZČ program pro školy Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor. Zároveň byl spuštěn portál Veřejný prostor, tedy ústřední prvek zastřešující jednotlivé projekty. Jeho cílem je projekty vzájemně propojovat a umožňovat občanům se na nich interaktivně podílet, např. pomocí vkládání vlastních podnětů, diskusí, mapování apod. Portál neslouží jen organizaci Pěstuj prostor, naopak sdružuje řadu aktivních lidí a představuje jejich „veřejnoprostorové“ projekty. Okolo prvních aktivit se postupně zformovaly další projekty: Plzeňský architektonický manuál (PAM), Zelená mapa Plzně, Virtuální Plzeň, ZEN Plzeň – Město jako výstava apod. V roce 2014 byl s ohledem na dlouhodobou udržitelnost založen nezávislý spolek Pěstuj prostor, z. s., pod který velká část projektů přešla. Od roku 2015 je Pěstuj prostor, z. s. samostatně rozvíjí a rozšiřuje a zároveň spolupracuje s městskými obvody na projektech zapojování veřejnosti do plánování proměn konkrétních veřejných prostranství.

Google+