Nebezpečné známosti? Přednáška a diskuze se sociology otevře téma vztahů mezi občany, architekty a politiky

# architektura, diskuse, Kaiserová, Matoušek, občanské projekty, občanský aktivismus, politika, přednáška, Procesy pokroku, sídliště, sociologie, veřejné prostranství, veřejný prostor, veřejný zájem

Vloženo04. 02. 2020

Text Petr Klíma

Ještě před zahájením tradičního jarního přednáškového cyklu o současné architektuře a souvisejících tématech (tentokrát o zeleno-modré infrastruktuře města) připravil spolek Pěstuj prostor mimořádnou přednášku Idy Kaiserové a Petra Matouška. Dvojice sociologů z ateliéru MAKAI na případové studii malého architektonického zásahu do veřejného prostoru jednoho z plzeňských sídlišť nastíní téma vztahů mezi občany, architekty a politiky, mezi odborností a občanským aktivismem. V přednášce a následné diskuzi určené odborné i širší veřejnosti přiblíží své poznatky z několika let výzkumů i praktické zkušenosti s rozvojem veřejných prostranství měst a obcí. Akce se uskuteční ve středu 11. března 2020 od 18 hodin v plzeňské univerzitní kavárně Družba coby součást doprovodného programu projektu Procesy pokroku.

Datum: 11. 3. 2020
Čas: 18:00 hod.
Místo: Družba – Univerzitní kavárna, Sedláčkova 19, Plzeň

————————

Událost  na Facebooku

————————

V roce 2015 podala obyvatelka jednoho z plzeňských sídlišť podnět na zlepšení veřejného prostoru před tamější základní školou do Otevřené výzvy Pěstuj prostor. Do následné přípravy a postupné realizace intervence se zapojili studenti architektury a také místní obyvatelé. Svou aktivitou upozornili společně na zanedbaný veřejný prostor a jeho možný potenciál. Architektonický zásah i komunitní aktivity prostor oživily – v místě si hrály děti a využívali je i rodiče. Po několika letech a personální změně ve vedení příslušného městského obvodu však přišlo úřední nařízení prvky odstranit. Architekti nechtěli, lidé nechtěli. Původní drobná architektura byla nicméně zlikvidována a prostor byl upraven nově. Architekti jsou nespokojeni a mluví o špatné rekonstrukci, politici jsou spokojeni a mluví o lepší architektuře, lidé jsou…

Tento typ veřejných zásahů probíhá v různých formách v různých městech. Jak lze tyto změny podrobně popsat a vysvětlit? A k čemu je to užitečné? Petr Matoušek a Ida Kaiserová několik z nich analyzovali a identifikovali řadu společných znaků včetně strategií aktérů i politik městských správ. Sociologická analýza podle autorů umožňuje otevřít širší a obecnější téma vztahů mezi občany, architekty a politiky, mezi odborností a občanským aktivismem. Každá z těchto skupin disponuje svým druhem moci a každá z nich má svůj vlastní přístup k „veřejnému zájmu“.

————————

Vstupné na přednášku, uspořádanou s podporou města Plzně a Ministerstva kultury ČR, činí 50 Kč.
Vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz a GoOut.cz

————————
Foto: Gabriela Homolová, realizace občanského projektu, 2016, Plzeň