PLZEŇ – TRANSFORMACE MĚSTA: další přednáška se zaměří na stavby pro obchod a jejich vliv na město

# architektonické večery, architektura, Háblová, Klíma, Města zdí, obchodní centra, obchodní dům, Plzeň, poválečná architektura, přednáška, Prior, současná architektura, transformace města, urbanismus, veřejný prostor

Vloženo08. 12. 2018

Text Petr Klíma

Dlouhodobá přednášková série otevírá zásadní urbanistická témata současné Plzně, zejména možnosti transformace vybraných území. Druhý díl cyklu se soustředí na oblast Americká–Sirková, konkrétně na nejvýznamnější funkci – alespoň co do podílu užitné plochy –, kterou toto území v budoucnu ponese – na obchod. Ten má ostatně v místě již půlstoletou tradici – právě v roce 1968 byl při křížení Americké třídy a Sirkové ulice otevřen obchodní dům Prior.

Datum: 19. 12. 2018
Čas: 18:00 hod.
Místo: EUC Klinika PlzeňDenisovo nábřeží 4, Plzeň

————————

Událost na Facebooku

————————

Dvojjediné zaměření přednášky směrem do minulosti i do budoucnosti se odráží i ve výběru hostů. O stavbách pro socialistický obchod v první části večera stručně pohovoří architekt a historik architektury Petr Klíma, autor projektu KOTVY MÁJE o českých obchodních domech šedesátých a sedmdesátých let minulého století a člen pořádajícího spolku Pěstuj prostor. Předestře genezi tohoto stavebního typu v poválečném Československu, urbanistické souvislosti plánování a vzniku jednotlivých staveb i společenské pozadí „priorizace“. Neopomene ani téma památkové ochrany těchto objektů.

S příspěvkem o současných obchodních centrech na něj naváže architektka, teoretička a básnířka Anna Beata Háblová, autorka publikace Města zdí věnované právě tomuto typu objektů. Háblová ve své přednášce poukáže na to, že tyto stavby se měly v době svého zrodu v padesátých letech minulého století stát záchranou pro bezduchá a bezbřehá americká předměstí. Za přispění ekonomické globalizace se však rozšířily po celém světě, a to i do míst se zcela odlišnou městskou strukturou. Jak se vyvíjela jejich architektura? Jaké důsledky mají obchodní centra pro evropská města a jejich urbanistickou strukturu? Jakou roli hrají v životě současné společnosti? Jak je lze interpretovat? A mohou městům přinést i něco pozitivního? Právě na tyto otázky bude Anna Beata Háblová ve svém vystoupení hledat odpovědi.

Vstupné na akci činí 50,- Kč, vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz či GoOut.cz.

————————

Sérií přednášek chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravuje architekt a historik architektury Petr Klíma ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor a za podpory Ministerstva kultury ČRNadace české architektury a Státního fondu kultury.

————————

Titulní ilustrace: Anna Beata Háblová, Města zdí. Život a smrt obchodních center, 2017.