ARCHITEKTURA OSMIČKOVÝCH ROKŮ: série o architektuře a společnosti Plzně pokračuje dílem o roce 1948

# 1948, architektonické večery, architektura, architektura osmičkových roků, Český rozhlas Plzeň, Grasse, historie, historie architektury, moderní architektura, Plzeň, pomníky, přednáška, Šlouf, společnost, urbanismus

Vloženo19. 10. 2018

Text Petr Klíma

Druhou část přednáškového cyklu koncipovaného jako soubor „řezů“ architekturou i společností v době zásadních změn společenského uspořádání bude hostit plzeňská budova Českého rozhlasu. V dílu zaměřeném na období kolem roku 1948 (z něhož právě objekt rozhlasu pochází) vystoupí historik Jakub Šlouf a urbanista Lukáš Grasse.

Datum: 24. 10. 2018
Čas: 18:00 hod.
Místo: Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10, Plzeň

————————

Událost na Facebooku

————————

Jakub ŠloufÚstavu pro studium totalitních režimů se ve své přednášce pokusí propojit perspektivy historiků a urbanistů. Soustředí se proto na veřejné dění týkající se plzeňských pomníků T. G. Masaryka (resp. Památníku národního osvobození) a vojáků americké armády v letech 1945–1953 a společenský kontext těchto událostí.

Lukáš Grasse, jeden ze zakládajících členů otevřeného seskupení architektů Gogolák + Grasse, ve svém příspěvku představí urbanistické projekty pro Plzeň z let 1947–1950 – zastavovací studie univerzitní čtvrti, směrný územní plán i podrobný územní plán –, které zasadí do kontextu vývoje v meziválečném období i dění po roce 1950. Doplní je také souvisejícími tématy vzniku Stavoprojektu či soutěže na pomník J. V. Stalina.

Vstupné na přednášku činí 50,- Kč, vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz či GoOut.cz.

————————

Sérií čtyř přednášek chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravuje architekt a historik architektury Petr Klíma ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor a za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČRNadace české architektury a Státního fondu kultury.

————————

Titulní foto: Jaroslav Hruška – Karel Kotrba – Bohumil Pícha, Památník národního osvobození (pomník TGM), patrně 30. léta 20. st. Archiv města Plzně.