ARCHITEKTURA OSMIČKOVÝCH ROKŮ: cyklus o architektuře a společnosti Plzně zahájí přednáška o roce 1918

# 1918, architektonické večery, architektura, architektura osmičkových roků, Bernhardt, historie, historie architektury, Klíma, moderní architektura, Plzeň, přednáška, společnost, SPŠ stavební

Vloženo03. 10. 2018

Text Petr Klíma

První část přednáškové série koncipované jako soubor „řezů“ architekturou i společností v době zásadních změn společenského uspořádání se uskuteční na půdě Střední průmyslové školy stavební Plzeň. V dílu soustředěném na období kolem roku 1918 a vzniku Československa vystoupí historik Tomáš Bernhardt a architekt a historik architektury Petr Klíma.

Datum: 10. 10. 2018
Čas: 18:00 hod.
Místo: SPŠ stavební Plzeň, Chodské nám. 2, Plzeň

————————

Událost na Facebooku

————————

Tomáš Bernhardt z Národopisného muzea Plzeňska, resp. národopisného oddělení ZČM v Plzni ve svém příspěvku přiblíží vývoj Plzně přibližně od poloviny 19. století až do vzniku Československa. V těchto stručných obecných dějinách“ města nastíní společenské, kulturní i prostorové proměny, kterými Plzeň v tomto období prošla.

Petr Klíma z pořádajícího spolku Pěstuj prostor pak představí architektonické milieu v Plzni v období mezi fin de siècle a dvacátými lety 20. století. Pokusí se přitom zasadit místní situaci včetně klíčových osobností, významných realizací a urbanistických principů do širšího kontextu dění v českých zemích.

Již od 17:15 hodin se bude konat komentovaná prohlídka budovy průmyslové školy, navržené Ladislavem Skřivánkem. Vznik objektu (1915–1920) spadá právě do období vzniku samostatného státu. Vstupné na přednášku činí 50,- Kč, vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz či GoOut.cz. Komentovaná prohlídka je zdarma.

————————

Sérií čtyř přednášek chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravuje architekt a historik architektury Petr Klíma ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor a za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČRNadace české architektury a Státního fondu kultury.

————————

Titulní foto: Ladislav Skřivánek, budova české státní průmyslové školy (1915–1920), 20. léta 20. st. Archiv města Plzně.